H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Andersens filurligheder på Rolighed og Elvedgaard

 

Ude på "Rolighed" hos Etatsråd Melchiors så han en Herre i distraktion stå og pille ved et kostbart træs blade. Andersen tog da et stykke papir, skrev noget derpå og - uden at vedkommende bemærkede det - stak han det fast på træet. Straks efter så synderen papiret og sagde: " Hvad er dette her?" Han læste det, og der stod: "Ikke staa og pille paa Bladene!" Hans optræden her var til dels begrundet i hans store kærlighed til planter og dyr.

 

 

Landstedet "Rolighed" ved København

Syngelærer L. Jastrau i Flensborg skriver til ham: "Erindrer De Dem endnu, da De tæt ved Vedel Simonsens Gaard (  Elvedgaard på Fyn )....spredte et gult Silketørklæde over en Kalv, der plagedes af Fluerne i Sommerheden?" Det morede Andersen meget, når man i selskaber ville opgive ham de mest forrykte rim uden indre forbindelse. Han lavede da på stedet vers med dem i , og af sådanne findes der store masser fra hans hånd.

Artiklen er skrevet af Nicolai Bøgh, se nærmere her!

Vedel Simonsens Gaard. Elvedgaard på Nordfyn i 2004

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk