H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

At klippe er første begyndelse på digteriet

Så havde han også fornøjelse af sine udklipninger i papir, som var talentfulde. Han kunne med saksen fortælle små eventyr, og selv sagde han: "At klippe - det er den første Begyndelse paa Digteriet". i sin bog "I Sverrig" fortæller han under sit ophold i Leksand ved Siljansøen følgende:

" Som jeg sidder i min Stue, kommer Værtindens lille Datterdatter ind, et net Barn, der var lykkelig ved at se min brogede Natsæk, min skotske Plæd og det røde Saffian i Kofferten: Jeg klippede i hast til hende af et Ark papir en tyrkisk Moske' med Minareter og aabne Vinduer, og hun styrtede lyksalig afsted.

Lidt efter hører jeg megen Talen-højt ude i Gaarden; jeg havde en Anelse om, at det gjaldt min Udklipning; jeg traadte sagte ud på Træ-Altanen og saa nede i Gaarden Mormor staa og løfte med straalende Ansigt min Udklipning højt i Vejret. En hel Skare Dalkarle og Dalkuller stod rundtom.

 

Kilde: Odense Bys Museer 301006.

En østerlandsk bygning / moské med minareter.

 Papirklippet er ikke det i teksten nævnte, men er klippet på Sted Nørre Vosborg i 1859
 

 

 

Kunstekstase i Dalarne over Andersens papirklip

 

 

 

Det er ikke lykkedes at finde det i teksten nævnte papirklip i stedet bringes et eksempel:

Kilde: Odense Bys Museer 301006

Hvid møllemand med port og to hjerter.

Med en ballerina hængende i et ben fra den ene møllevinge.

Ved møllens 'fødder' står to Ole Lukøjer med paraply.

 

 

Alle i Kunstextase over mit Værk; men Ungen - - den lille, velsignede Unge - skreg og rakte Hænderne op efter sin lovlige Ejendom, som hun ikke maatte beholde, da den var altfor dejlig. Jeg listede mig, højst smigret og opmuntert, ind igen; men et Øjeblik efter bankede det paa Døren - det var Mormor; hun kom med en hel Tallerken fuld af Pebernødder.

 Jeg bager de bedste Pebernødder i Dalarne" sagde hun; "men de have de gamle Facon'er?" og jeg sad den hele Midsommeraften og klippede Facon'er til Peberkager: Nøddeknækkere med Ridderstøvler, Vejrmøller - der var baade Mand og Mølle, men i Tøfler og med Dør på maven - og Danserinder, der med det ene Ben pegede mod Syvstjærnen. Mormor fik dem: men Danserinderne vendte hun op og ned paa, Benene gik hende for højt, hun troede, at de vare eenbenede og trearmede. " Det skal blive nye Facon'er, sagde hun; "men de er svære" - Jeg haaber, at jeg i Dalarne lever i nye Facon'er af Peberkager."

 

Artiklen er skrevet af Nicolai Bøgh, se nærmere her!

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk