H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Lydene og Andersen

Den mindste lyd satte han i affekt. Man fortæller, at der engang fandtes høns i det sted, hvor han boede, og de kaglede. Han gik da ud og befalede en karl, at han skulle hugge hovedet af dem alle sammen.

Da karlen meddelte sit herskab denne ordre, fik han svar: "Ja, gør det kun, men bring saa Professoren dem paa en bakke". Dette skete, og Andersen brast, aldeles ulykkelig i stærk gråd.

Kilde.Odense Bys Museer "Billedbog til Charlotte Melchior"


I sin bog " I Spanien" siger han: "Nu begyndte een Hund at gø, nu en anden, og snart var hele kvarteret en Gøen, som jeg troede, man kunde høre hjemme i Nyhavn, naar en Køter begynder og alle Skibshundene slutte sig til den for at bidrage til koncerten". Hvor har Andersen her været vred!

Artiklen er skrevet af Nicolai Bøgh, se nærmere her!

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk