H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersens dørplade fra Nyhavn 18 i København

 

Dagligstuen i Nyhavn

 

Da jeg første gang besøgte ham der, sagde han: " og nu skal De se min Dagligstue! Kan De se, jeg har faaet nyt Tæppe over hele Gulvet - 37 Alen - det, kan De tro, har været mig en dyr Historie, og nu kan det endda ikke hænge sammen her henne i det ene Hjørne, saa jeg har maattet lægge sex af Digternes store Broncemedailloner over det, for at holde paa det. Og seer det ikke meget nydeligt ud med de broderede Puder som Skamler paa Gulvet! Jeg har faaet saa mange foræret, at de ikke længer kan være i Sofaen; saa maa de finde sig i at gøre Tjeneste som skamler".

 

 

Udsigten fra lejligheden i Nyhavn

Da jeg spurgte ham, om han i det hele var fornøjet med den nye lejlighed, svarede han: " Ja, jeg synes nok bedre om den, jeg havde paa hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv - -  det vil sige : for Udsigtens skyld; men her er jo ogsaa rart, og det morer mig at sidde i vinduet og se de smaa Dampere rende op i Havnen og tage Skibene med paa Slæbetov - det seer nydeligt ud ".

" I Nyhavn fra mit vindue " .Tegning fra ca.1854, hvor H.C. Andersen boede i Nyhavn 20.
Foto: Lars Bjørnsten Odense

Fantasien præger udsmykningen 

Hans fantasi udsmykkede også hans Stuer, og han sagde selv om den her nævnte: "Nu er den indrettet saaledes, at jeg maaske kunde skrive et Æventyr om den, og saadan vil jeg, at min Stue skal være; saa kan jeg gaa rundt og se paa det Altsammen uden at kede mig". Det fantastiske forhindrede dog ikke , at der var orden og properhed over alting der, - En Dag kom jeg ind til ham og så, hvorledes han ved en krog havde i gulvtæppet anbragt en elastisk snor, på hvilken der sad dukker ; når han så trak i snoren, dansede dukkerne, og det morede ham meget.

Nyhavnsstuen med originale møbler m.m.   Kilde: Odense Bys Museer.  Tryk på billedet!!

 

Stuerne er som en del af Andersen

Interessant var det at besøge Andersens stuer. Her følte man sandheden af, hvad han siger i sin bog " I Sverrig": "hvor er stor Mand har levet og virket, bliver Stedet selv som en Del af ham; det Hele det Enkelte har afspejlet sig i hans Øjne, der er gaaet ind i hans Sjæl og blevet et Led med den og Verden".

H.C. Andersens plan fra 1873 for møbleringen af de tre værelser i Nyhavn 18.  

Foto: Lars Bjørnsten Odense


Andersens middagsindbydelser

Når Andersen ikke fik andre middagsindbydelser, havde hans venner sikret sig ham på ugens forskellige Dage. Han var med rette er meget skattet selskabsmand, altid livlig og morsom, gav sig af med alle og "pyntede" ved enhver sammenkomst.

Artiklen er skrevet af Nicolai Bøgh, se nærmere her!

 

Links:

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk