H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Den nye tids opfindelser.

Lokomotivet Odin udenfor Vestervold i København.

Udsnit af koloreret stik af ukendt 1847

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 

 

- H.C. Andersen var optagen af alt, hvad han saa, og beundrede den nye tids opfindelser. I sin Bog "I Spanien" siger han: "Jeg er ikke Poet nok til at være glad ved den gamle Tid; jeg holder mere af den nye med al den Velsignelse, den bringer." I "At være eller ikke være" skriver han: "Hvilken Oplysnings Glans fra Gud Straaler ikke særligt ind i vor Tid! Ingen Æolsharpe har saa opløftende en Klang for mig, som jeg fornæmmer Opløftelsen ved at se den Nutidsharpe, hvis Strænges Antal nu voxer fra By til By:

Elektromagnetismens lynsnelle Budstikke; mit Hjærte slaaer stærkere derved at huske: fra en Dansk udgik først Tanken til den." Han var henrykt over jernbanerne, der kunne føre ham vidt omkring. Da han første gang kørte på en sådan sagde han: "Saaledes kan jeg tænke mig en Medea jage paa sin Troldvogn hen over Jorden", og senere sagde han, at "hver af Jærnbanerne sætte en Fjer til i vore Vinger."

 

 

Artiklen er skrevet af Nicolai Bøgh, se nærmere her!

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk