H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

En Digters Bazar af H.C. Andersen  
- Hans Christian Andersen: En Digters Bazar - A Poet's Bazaar 1842

Orienten 4-00

Indholdsfortegnelse

 

 

Den østerrigske Internuntius i Constantinopel

 

Baron v. Stürmer,

 

ved hvis Gjæstfrihed jeg fandt mit Norden

i Orienten

og

Skandinaviens store Digter

 

Adam Øehlenschlæger

i Kjøbenhavn

 

ved hvis Aladdin og Aly og Gulhindy jeg tidlig

fandt Orienten i mit Norden,

tilegner jeg af taknemmeligt Hjerte disse Billeder.

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk