H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

En Digters Bazar af H.C. Andersen  
- Hans Christian Andersen: En Digters Bazar - A Poet's Bazaar 1842

Hjemreise 6-00

Indholdsfortegnelse

 

 

Den elskværdige Forfatterinde af

"Teckninger ur hvardags lifvet"

 

Frøken Frederika Bremer

i Stockholm

og

min Velgjører Conferentsraad Collins

aandrige Datter

 

Fru Ingeborg Drewsen

i Kjøbenhavn

 

hvis sande søsterlige sind og deltagelse for mig

tidt drog min Tanke mod Hjemmet

bringer jeg disse Blade.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk