H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Bregentved Slot og have 2010

Moltkesvej 78 4690 Haslev

Foto. Lars Bjørnsten 2010

Bregentved Park

En del af den ældste del af haven er det "Det franske Anlæg". I baggrunden noget af kaskaden, en slags terrasseret vandfald.  I baggrunden ses man den knejsende obelisk af Faksekalk af Johs. Wiedewelt, rejst i 1770 til minde om kong Frederik V

Aksen med kaskaden afsluttes af et trappe-
forløb med en obelisk som point de vue

Bregentved har været i familien Moltkes eje siden 1746 og parken fungerer som familiens private have. Den ældste del af parken er det fra anlæg, som blev anlagt ca. 1746. I 1760'erne blev haven udvidet og fik bl.a. tilføjet kaskaden, obelisken, skulpturerne Sabinerindernes rov, Flora, fontænen i Franske anlæg og et utal af stenvaser det meste udført af Frederik V's berømte billedhugger Johannes Wiedewelt. Barokhavens typiske lindealleer blev plantet i 1760'erne.

I 1800 tallet blev haven omlagt til romantisk landskabshave med nye søer, broer, slyngede stisystemer og udsigter over landskabet. en lang række fritstående træer på plænerne er plantet. Det franske anlæg  med kaskade, skulpturer og aller fra den tidligere have er bevaret og integreret i den nye have.

Bregentved Park fremtræder i dag som en tidstypisk landskabshave, hvor det, som noget enestående er lykkedes at bevare de mest karakterfulde træk tilbage fra 1700 - 1800 tallets udformning af haven. parken er derfor et unikt havehistorisk kulturminde. Realdania-fonden og Bregentved har fra 2006-2008 bidraget til renoveringen af Bregentved park.

 De væsentlige elementer i  Bregentved Park er en gåsefod af alléer af lindetræer med udspring i skoven, hvor den midterste allé peger mod midtpunktet i bygningsrækken og som oprindelig var indkørselsvejen. Hertil kommer kaskadeanlægget, der ligger i en diagonalakse. Aksen afsluttes af et trappeforløb med en obeliskplaceret som point de vue på toppen af terrænet, der hæver sig dramatisk på dette sted. Parken er desuden karakteriseret ved kortere alléer, trærækker, solitære træer, store græsflader, vaser, forløb af søer med broer samt et pinét.

Parken er åben for publikum hele året onsdage, lørdage samt søn - og helligdage fra kl. 9 til kl. 18. En opfordring - publikum bedes værne om dette unikke og historiske haveanlæg.

En del af det gamle franske anlæg med springvand, små broer og søer

Bregenved Slot set fra en af lindealleerne. Til højre ses i græsplænen mindestøtten for Frederik Georg Julius Moltke

Mindesøjle placeret på en af haven akser med et omkranset portræt af Frederik Georg Julius Moltke. Mindestøtten bærer inskriptionen

 

Frederik Georg Julius Moltke.

Til Grevskabet Bregentved

Udenrigsminister

Storkors af Dannebrog

Flora statuen, som Grev Wilhelm Moltke bestilte i foråret 1847 af billedhuggeren Jerichau 

Statue af hvidt marmor "Sabinerindernes rov" af Giovanni da Bologna (Giamologna)

I forgrunden noget af kaskaden. I baggrunden ser man en trappe op til obelisken for kong Frederik den 5.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk