H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H.C. Andersen og slottet Breitenburg

 

Breitenburg i Tyskland 8 maj 2010. Alle foto: Lars Bjørnsten 

 

 

Tegning af H. C. Andersen af Breitenburg i Tyskland 4 november 1840".

 

Lidt historie om Slottet Breitenburg:

 

Breitenburg ligger syd for Itzehoe i Nordtyskland. I det 12. århundrede lå  her et kloster "Bordesholm". I 1526 erhvervede Johann Rantzau, som var amtmand i Steinburg, kongelig statsholder og feldtmarschal dette sted og lod i 1531 det udbygge og befæste. Under hans søn Heinrich Rantzau blev anlægget udvidet med et repræsentativ bygningskompleks og i 1580 blev det udvidet med et 2 etages slotskapel. Heinrich var som statsholder ikke kun er betydningsfuld politiker for det nordtyske område, men også akademiker og forfatter. På hans tid var Breitenburg et politisk og gejstligt centrum i Slesvig og Holsten. I 1632-34 blev slottet genopbygget efter et bombardement af Wallensteins tropper i 1627.

 

Fra midten af det 1800 århundrede til enden af det 19000 århundrede blev slottet hele tiden udbygget og moderniseret. I første halvdel af det 19 århundrede og under den danske statsminister Konrad Rantzau en ny guldalder til Bretenburg. Der blev bl.a. indrettet et Bertel Thorvaldsen - Galleri er et vigtig minde om den klassicistiske kunstopfattelse og om datidens interiør og design.

 

Desuden rummer slottet et værdifuldt bibliotek og malerisamling. Slottet ejes i dag af grevefamilien von Ranzau.

 

 

Slottet Breitenburg set fra forskellige retninger. Beliggende i et naturskønt område i Holsten. 

 

 

H.C. Andersen og Grev von Ranzau og slottet i Breitenburg.

 

H.C. Andersens tilknytning til dette grevefamilien og slottet i Breitenburg kan bl.a. ses af breve, rejsebeskrivelsen "En digters Bazar" og i Andersens selvbiografi "Mit livs Eventyr". H.C. Andersen har besøgt slottet flere gange ialt 3 gange:

 

1840.

Rejste fra Kiel 2. november over Neumünster til slottet Breitenburg ved Itzehoe for at besøge rigsgreve Conrad Rantzau-Breitenburg. Opholdt sig på Bretenburg i perioden 3-5. november 1840.

 

1843

Den 2. februar 1843 rejste H.C. Andersen fra Itzehoe til Breitenburg, hvor han opholdte sig i perioden 3 - 19. februar 1843 samt i perioden 12-14. juni 1843.

 

1844

Andersen opholdte sig 25. maj  - 14. juni 1844 på Breitenburg Slot

____
 

Umiddelbart før H.C. Andersen starter sin beskrivelse i  "Mit Livs eventyr", af mødet med greven og Breitenburg  skriver han de berømte ord "at rejse er at leve". Andersen havde flere invitationer således også til at besøge Grev Rantzau-Breitenburg i det smukke Holsten. Andersen skriver, at denne rejse måske ikke var den længste , men vist den mest interessante. Andersen syntes godt om slottet det var hjemligt og godt og ro til læse og skrive.

 

Hun gjorde forskellige småudflugter i omegnen. Greven var syg og svækket og udtalte:  "...sin Glæde over min Erkjendelse i Udlandet som Digter, sit Venskab for mig, og sagde tilsidst: »ja, min unge Ven, Gud vil vide det, men jeg har den visse Tro, det er i Aar sidste Gang, vi To samles her! min Tid vil snart være omme!« Han saae paa mig med et saa alvorligt Blik, det gik mig til Hjertet, jeg havde intet Ord at sige! vi vare just nær ved Kapellet; han aabnede en Laage mellem nogle Hækker, og vi stode i en lille Have med en græsbevoxet Grav foran en lille Bænk. »Her vil De finde mig, naar De næste Gang kommer til Breitenburg!« sagde han, og hans sørgelige Ord bleve sande, han døde Vinteren efter i Wiesbaden; jeg mistede en Ven, en Beskytter, et ædelt, fortræffeligt Hjerte"  ( Fra Mit livs eventyr )

 

Lars Bjørnsten


 

Links:

 

Schloss Breitenburg in Breitenburg, Steinburg, Schleswig-Holstein

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk