H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1834

 

Dagbogen  24. marts 1834

 

H.C. Andersen opholder sig i Rom fra 23. marts til den 1. april. 1834

 

 

 

"Mandag 24 Marts. Travede omkring i Rom! hvor den dog er stille og uddød mod Neapel, det følte vi strax igaar. Besøgt Jensens og spadseret omkring med Bøtcher. Det er som
jeg var kommet hjem til Odense, saa bekjendt synes Alt mig. Paa Gaden staae smaae Telte hvor de sælge og koge Fastemad, Fritelli kaldes de smaae stegte Grødboller de sælge ;.."

 

Billede: H.C. Andersen 4 Jan. 1834 "Via di Capo le Case i Rom. Gienboens Spekhøker Boutik"

Kilde: Odense Bys Museer

 


 

 

 

Dagbogen  10. april 1834

 

Ophold i Firenze 6.april -15 april 1834

 

 

 

".....Om Eftermiddagen kom Berti og afhentede mig, for at føre mig til den første italienske Bildhugger Bartolini, der har et stort Atellie ved Porten som fører til Livorno; det var en tør Mand der saae Lunefuld ud, i Udvortes havde han Liighed med Tieck og Guldbrandsen i Odense, denne mellem Ting; han var i Arbeide med (Fedows?) Statue; vi saae en ganske ypperlig nøgen Bakkantinde udstrakt paa en Pude, med Tamburin i Haanden, om Armen snoer sig en Slange og Haaret Epheu;..."

 

Billede: H.C. Andersen 12 April 1834 Ponte Vecchio, Firenze, Italien

Kilde: Odense Bys Museer

 


 

 

 

Dagbogen  17. maj 1834

 

Ophold i München fra 1. maj - 31. maj 1834

 

 

 

"..._fik brev fra Oberst Guldberg i Odense. - Han kan ikke lide Italien...."

 

Billede: H.C. Andersen 1834 Karlsplatz, München, Tyskland
Kilde: Odense Bys Museer

 


 

Dagbogen  27. maj 1834

 

Ophold i München fra 1. maj - 31. maj 1834

 

"Tirsdag den 27 Mai. Samme Kulde. Komisk er det at see hvor Piger og Karle om Morgenen løbe med de stivede, krusede Kjortler paa en Stang, som var det et Banner, for ei at krølle dem, i det de bringe dem fra Vadskermadammen til Damen som venter. - Idag var der Brev fra Odense, det indeholdt tre Epistler, et fortræffeligt, fuldt af Lune fra den gamle Mad: Iversen, et meget søsterligt fra Jette Hanck og et elskeligt fra Tanten; de gode Menneskers Kjærlighed satte mig i et barnligt glad Humeur. Jeg havde igjen et gudhengivent, skjønt Øieblik. Om Aftenen var jeg i Theatret og saae Gotz von Berlichingen...."

 


 

 

 

Dagbogen  25. juli 1834

 

 

H.C. Andersen opholder sig i Berlin fra 24.juli til den 26 juli

 

 

"...Floden Spree har smukt klart Vand . Her er Markede i Berlin, det ligner Odense Markede...''

 

Billede: Sct. Knuds Marked. Klingenberg.ca.1920 .Kilde er Odense Bys Museer.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk