H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1842

 

Dagbogen den 3. august 1842.

 

H.C. Andersen rejser fra Korsør til Nyborg og efter indkøb i byen bl.a. hos boghandler Gomar tager han  videre til Glorup hos Grev Gebhard Molktke-Hvidtfeldt. På Glorup opholder han sig fra den 3. august til den 22. august 1842.

 

 

"Onsdag 3.....traf i Nyborg Haxthausen fra Kastellet, som nu ligger her med sine Jægere, traf Capitain Flindt. -Inde hos en Boghandler, Gomar, øn (red. søn) af den gamle Portner i Odense Hospi (red.hospital), der stod Fadder til mig. Kjørt Klokken I..."

 

Billede: Gråbrødre Hospital omkring 1865.

Kilde: Odense Bys Museer

 

 

Dagbogen den 5. august 1842.

 

"Fredag den 5 August. Sendt Brev til Postmesteren i Odense, til Grevinde Danneskjold paa Gravensteen og Grevinde Moltke til Bregentved...."

 


 

 

Dagbogen den 23 august 1842

 

Forlod Glorup for at besøge forskellige i Odense. Efter overnatning i Odense rejste H.C. Andersen videre over Nyborg-Korsør til Slagelse.

 

 

 

"....forlod Kl 6 ½ Glorup; lidt Regn, hedt Veir; havde glemt mine gamle Underbuxer, ikke revet en tegnet Priap itu, det satte mig i daarligt: Humeur; glemt mit Album. Kom Kl 10 til Odense, Vesitter hos Carl Bagger, Schønheider, Recke, Hansen, Fru Søeborg, Jomf  Bunkeflod ( det er til at beskrive rørende) Fru Guldbrand. Poletimesteren. Spiist til Middag paa Postgaarden med nogle kjedelige schlesvig-holstenske Probenreutere. -Læst i Hempels Avis om mit Ophold hos »Noblessen«, nu kommer da det i Corsaren ! ærgret mig! meget trist! - Drukket Viin og Punsch, seet paa den begyndende aftagende Maane over Kirkegaarden, godt Humeur. + Det er en Hede i Dag, ikke til at aande i...."

 

 

Billede: Postkort 1913. Hotel Postgården, Overgade 56, set fra Frue Kirkestræde.

Vor Frue kirke og kirkegården til højre i billedet.

Kilde: Odense Bys Museer .

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk