H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1843

Dagbogen den 31. januar 1843

 

H.C. Andersen på rejse til Paris. Turen går over Korsør-Nyborg og videre til Odense.

 

Tirsdag 31 Jan; i Morgenstunden havde Stormen lagt sig; Søen gik lidt, men jeg har, i Sommeren, prøvet det stærkere, vi kom over paa to Timer, jeg sadte mig i Kahytten paa  en Syl eller Naal, som jeg fik et slemt Stik af; i Nyborg mødte jeg Violinspilleren Simonsen, som præsenterede sig for mig; ide fynske Aviser læste jeg at »Fuglen i Pæretræet«, var i Søndags opført i Odense og at man ventede mig der nogle Dage; da jeg kom til Odense, sagde Prinzlau mig at Jomfru Sønderskou havde, til Fredag, valgt som Benefice i Mulatten og Bagger havde skrevet Prolog, det var arangeret for min Skyld, jeg sendte Hilsener til hende og reiste. Ove Thomsen kom og var venskabelig! Klokken 9 kom vi om Aftenen til Assens, der var høit Vande ( et Par Dage forud havde Dampskibet brugt 9 Timer for at komme over) vi brugte 1½ ; drak Punsch i Arøesund; smuk Skovnatur; det saae ud, som var der Snee paa Buskene. Hadersleben tog sig ret anseelig ud; jeg tænkte paa Gert Vestfaler."

 


 

Dagbogen den 1. februar 1843

I Slesvig skiltes H.C. Andersen med sin rejsekammerat Købmand Schmidt, der var fulgt med fra Odense.

 

"Onsdag den Istø; drak Gaffe i Apenrade, hvor jeg traf Reuter, jeg har seet hos Hartmann, han anbefalede mig sin Svigerinde der gik til Itzehoe; kom ved Dag til Flensburg, en anseelig Stad; herfra begyndte Heden; Husene uden Skorstene laae som store Liigkister paa det sorte Lyngtæppe, kolde graae Skyer hang, som Sørgefaner oven over. (Holstein er Postmester i Flensborg, sendt Hilsener til ham og til Amalie Rieffel.) -Til Klokken henimod 12 kom vi til Schlesvig en stor, anseelig Stad, Slottet laae i Foraars Solskin for mig; paa Gjestgivergaarden er Seest Søster, jeg hilsede hende fra Broderen, hun kjendte mig fra mit Portræt han havde viist hende, hun var meget venlig og glad; her skildtes jeg fra Kjøbmand Schmidt der var fulgt med fra Odense og vilde til Kiel for at blive et Aar..."

 


 

 

 

Dagbogen den 1. marts 1843

H.C. Andersen er i Düsseldorf og rejser samme dag videre til Köln

 

 

 

".... Besøgte Benzon, der er forlovet, Svigerfaderen var hos ham; han malede paa St Knud der bliver dræbt i St Albani i Odense...."

 

Billede: Knud den Hellige, konge af Danmark 1080-1086 . Han blev dræbt foran alteret i den ældste Albani kirke i Odense den 10. juli 1086 . Han blev ophøjet til helgen i 1101 og skrinlagt i et egetræs helgenskrin i Skt. Knuds Kirke i Odense. Foto: Lars Bjørnsten 2. februar 2003.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk