H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1844

 

Dagbogen den 23. juni 1844

 

Rejser fra Braunschweig over Halle og Merseburg til Naumburg

 

 

"....I Deligensen kom en Mand fra Erfurt, en Kunstkjender, der i Merseburg vilde see et Billed af Lucas Cranack, her fik jeg to andre Reisende, to Kjøbmænd, fra smaa Byer, den ene snakkede bestandig om hvor kostbart det var at reise, han viiste mig Taarnene af Lutzen; den anden der meest gik til Fods, havde engang været flere Maaneder i Malmøe. Kun til Nauenburg kunde jeg indskrives, først kom jeg gjennem en smuk By: Weisenfels, her voxte ved alle Huse Roser i Espalie, det tog sig smukt ud; hiist og her mellem Roserne tittede et Pigehoved ud, den smukkeste Rose var just det. Husitterne eller Naunburgs Beleiring, har jeg jo selv, som Dreng i Odense spillet i, nu var jeg i Naunburg, paa en Plet udenfor feires 28 Juli en Fest til Erindring om at det var her Børnene gjorte Knæfald...."

 

Billede:  Odense Teater. H.C. Andersen  arbejdede  som statist på teatret. Litografi 1850

 


 

Dagbogen den 27. august 1844

 

H.C. Andersen rejser fra Glorup over Odense og videre over Assens, Aarøsund, Haderslev, Aabenraa, Flensburg til Føhr for at besøge kong Christian den 8. og dronning Caroline Amalie

 

"...Tirsdagmorgen 27. August reist med Bjerring til Odense traf her Hancks, besøgte flere Bekjendter, men skjult at Dronningen havde kaldt mig til Føhr, at det ikke skulde komme i Avisen; Regn og Storm; saa at flere Reisende bleve i Assens og vovede sig ikke over med os; vi vare tre Timer om de to Miil, jeg laae udstrakt paa een Plads og slap for Søesyge; Klokken 10½ kom vi i Land og rullede saa afsted  til Haderslebe..."
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk