H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1845

 

Dagbogen den 10. november 1845

 

 

 

H.C. Andersen har i en periode ophold sig på Glorup og tager til Odense , hvor han overnatter for dagen efter at tage fra Odense over Assens Årøsund, Haderslev til Gråsten, hvor han er gæst hos hertug Christian August af Augustenborg.

 

 

 

Mandag den 10. Klokken 8½ kjørt fra Glorup, Excellense sagt Farvel, som om han skulde døe, bad mig lade være at skrive Vers om ham; kom Klokken 12 til Byen, søgte forgjæves Kronprindsen; fandt Dr Guldbrand ligge af Podagra; spiiste til Middag hos Hansens; drev om og gjorte Vesitter . Fandt Brev fra Augustenborg, fra Ørsted og P. L. Møller. Det er Mortens Aften i Aften, hele Byen lugter af Gaasesteeg;  Justitsraad Andersen vilde have mig der om Aftenen; jeg blev hjemme, gik tidlig i Seng.

 

 

Dagbogen den 11. november 1845


"Tirsdag 11; sov slet; en elendig Seng, Lagnen ere som Haandklæder, de rulle sammen under Ben; jeg vaagnede ved en Stikken, i - som jeg troede en Torn; min Angst, min
Liden; hele Morgenstunden i Kamp om jeg skulde søge Læge. I et særdeles ilde Humeur reist  jeg fra Odense, Klokken 2 ¾ ; ingen Glæde ved det Hele, jeg som igaar var livsglad og Gud taknemlig. Frøken Lise Raben der er Stifts Dame i St Johannes Kloster med Pige reiste første Gang i sit Liv, med Deligense, jeg fulgte hende; over lille Belt i stærk Taage, vi saae ikke Fyret før vi var lige under det...."

 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk