H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1847

 

 

H.C. Andersen ankommer til Glorup den 14. maj , hvor han opholder sig indtil 1. juni 1847

 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 

Dagbogen den 14. maj 1847

 

"Fredag 14.Om Natten i Ringsted, ved Sorø -,skoven ganske grøn ; følt mig iaftes ganske lykkelig, med Tak til Gud, i Nat ikke i Humeur da jeg huskede at have glemt en Deel Papirer i en Skuffe. - Gik Klokken 7½ over Beltet; Taaget Veir.De grønne Skove i Fyen laae som grønne Skyer paa Vandet. -Passeret en ny Vei neden om Nyborg. De gule Blomster paa Engene fortalte mig om min Barndom, der kom ved dem Erindringer om de gule Blomster i Munkemose. - Alt saa foraarsfrisk. Kom Klokken I I til Glorup; hjertelig Modtagelse, lagde mig paa Sophaen og sov og forkjølede mig...."


Dagbogen den 16. maj 1847

 

"Søndag 16 -Hver Dag reenskrevet paa Ahasverus. I Dag til Middag, Doctoren og Brolund og Bjerring; Krogs fra Odense & -om Aftenen læst; Brev fra Faderen Collin med Vexel fra Lork paa 500 preusiske Thaler. Skylregn..."

 

 

Dagbogen den 19. maj 1847

 

"Onsdag 19. Regn og Blæst. Ild i Kakkelovnen. -Løbet lidt ad Landeveien i det slette Veir. Besøg af Otto Moltkes Søn fra Odense, som er i Abrahamsens Sted. Endt Gjennem Rettelsen af Ahasverus, læser den nu igjen...".

 

 

Dagbogen den 26. maj 1847

 

« -Det bankede paa Døren, en rædsom Bursche havde fundet Vei op, jeg gav ham 24ß »er De ikke født i Omegnen af Odense?« spurgte han mig; jeg fik ham afsted men havde en Angest at han skulde skjule sig og komme og stjæle om Natten. Om Aftenen fik jeg to Breve, et fra Eduard med Creditiv paa London, og eet fra Lohmeyer, som meddeelte mig en Samtale mellem Mary Hovith og Bentley, med Løgn og Vrøvl saa jeg  fik største Ulyst til at reise til Engeland. -Skrev til Lohmeyer strax iaften. Fald ikke i søvn før efter Klokken 12.

 

 

Dagbogen den 1. juni 1847

 

Tirsdag 1 Juni, reist Klokken 7 fra Glorup. Vinter, hans Kone, og hendes Broder fulgte med til Odense, hvor det just var Skyttelauget, Alle Folk ude; jeg fandt kun Bekjendter ved at besøge Gravene og læse Navnene der; et velsignet Brev fra Eduard, første Afdeling af Ahasverus har meget  behage ham. - Blev hjemme fra Stadsen. Ud paa Aftenen drog Drengene forbi med Skiven, som i gamle Dage. Om Formiddagen hos Fru Søeborg, som kjedede mig; saae Sønnens Kjæreste; - Middag hos Procurator Hansen. Man fortæller om Schønheider at han er saa gjerrig at han staaer op om Natten og gøer for at Folk skal troe han har en Hund, men den vil han ikke holde. Naboens Hane lukker han ind til sine Høns hver Morgen, men naar de skulle have æde, jager han den først ud.

 H.C. Andersen opholder sig i London i perioden 23. juni 1847 - 10. august 1847.

 

Dagbogen den 25. juni 1847

 

"Fredag 25. Kjørt ud til Hambro , en skrækkelig lang Vei, traf Bang, hvis Kone er reist til Odense..."

 

 

Dagbogen den 30. juni 1847

"....Besøg af Skræddermester Lange fra Odense..."

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk