H.C.Andersen Information

HOME-START

OP 

 

 

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1859

 

I  I859 er H.C. Andersen på rejse til Vesterhavet og Skagen.

 

Dagbogen 20. juni 1859

 

 

    Billede: Første danske dampskib "Caledonia"

 

"Den 20 Juni, kjørt fra Basnæs til Korsøer og med Dampskibet Gerda, i smukt Veir til Aarhuus; ombord en Propritair Muus, med Søn, der kjendte godt til Viggo og Hjalmar fra Skoletid; dem fulgte Salomonsen fra Odense, han er Præst; vi tog Vogn sammen til Silkeborg; i Aarhuus hilsede paa mig Hr Erslev, Lærer ved Skolen; fra Vinduerne kjendtes jeg af enkelte Damer."

 


 

Mellem 31. juli og 10. august 1859 bor H.C. Andersen på Børglum Kloster og tager på udflugter til bl.a. Rugbjerg og Løkken

 

Dagbogen 3. august 1859

 

"...-Efter Bordet fik jeg Besøg af en lille puklet Mand, det var den forrige organist, H. Arnsbach, Søn af en præst i Odense;..."

 

Dagbogen 10. august 1859

"Onsdag 10. Efter Frokost 10½ kjørte Rottbøll mig (sin Søster og Søstersøn) til Hjørring; en lille krinklet By med Alee i Hovedgaden. Jeg tog ind i Hotel du Nord, aflagde Besøg hos Amtmand Jespersen, det var netop Fruens Fødselsdag, mange Dame Fremmede, jeg blev venlig modtaget og indbudt der til Middag, Broderens Enke fra Odense og Datter var der...."

 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk