H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1860

 

 

H.C. Andersen opholder sig i Nürnberg i Tyskland

 

Dagbogen 16. juni 1860

 

"Løverdag 16. Sendt Brev til Hartrmann og Faderen Collin. Gaaet op til »Borgen« og ud over Voldgraven; regnet mine Penge efter, 12 Rbdlr kan jeg ikke finde hvortil de ere givet ud, saameget kan jeg da ikke endnu være snydt for og mit Regnskab er nøiagtigt; lidt ærgerlig herover. Ved Table d hote, kun to foruden jeg og Verten.

 

 

Gik hen i »das germanische Nationalmuseum«, der giver en Udstilling, af Kunst og Literaturskatte af hele det tydske Land, meget i Gips Aftryk, det kunde efterlignes hos os f Ex Christian  2den Liigsteen i Odense, Absalons Grav i Sorø, & ...."

 

( H.C. Andersen tegning : Motiv "Nürnberg.".Sted Heilig-Geist-Spital, Nürnberg, Tyskland. 14 november 1840 . Kilde: Odense Bys Museer )
 


 

H.C. Andersen er rejst fra Neümunster den 8. november 1860 til Flensborg og om natten over Haderslev og Assens til Odense, hvortil han ankommer 9. november 1860.

 

 

Dagbogen 9. november 1860                 

 

"Fredag 9. Jeg fik i Hadersleben slet Kaffe, ombord kostede et Stykke Skinke og en Snaps ........en lille skidden Dreng vartede op, iskoldt i Kahytten, hvor der nyligt var lagt 15
i Kakkelovnen; fra Assens kom jeg ind i Vognen, Holger Stampe der havde været en af de sovende i Hadersleben blev min Visavis. Solen skinnede da vi Klokken 12 naaede Odense tog ind paa Gjestgivergaarden, fik et koldt Værelse over Porten. Gik ud og lod mig frisere, søgte Biskoppen, han var reist til Kjøbenhavn en halv Time forud. Byen pyntet op men ikke saa interessant som i gamle Dage, Kirken staaer frit men Beldenaks Gaard borte, Apotheket pynteligt kjedeligt, mange kjedelige nye Kasser. Eftermiddagen besøgte jeg Procorutar Hansens Moder, der er nu en Gade og en Landevei nede der over Aaen. I det nye Theater er iaften Skuespil, Pötenphants Selskab, men jeg gad ikke gaae at see det og besluttede at tilbringe Aftenen hjemme i Ro. Ene sad jeg paa Postgaarden, ene i min Barndomsby, medens i Udlandet, Venner  Beundere omgive mig.


Løverdag 10. Mine Forældres Huus ombygget med en Etage ovenpaa; hvor deres Stue var gik nu engang gjennem Huset. Nede ved Frøken Klosteret var nu en Gade og en Bro over Aaen, stadselige Huse paa den anden Side af Aaen. Gik her med Gerson, et Par Borgere hilsede mig, jeg syntes at være kjendt af dem. Med Gerson og Hr Limkilde saae jeg det nye Theater i Kongensgade, her er en Slags Tivoli, det Hele stort og pynteligt. Drak Kaffe hos Hansens Enke, Line, og Frøken Dalborgo ret elskværdige. Gerson med sin Kjæreste kom at følge mig tilvogns. Eet kjørte jeg med Diligensen til Nyborg, en kjedelig Vei; Diligensen sneglede frem; 4½ gik Dampskibet og i Mulm og Mørke efter Kl 6 kom vi til Korsøer; hvor jeg traf Brødrene Haxhausen, den ene talte rask paa det og var nok vittig. Klokken 9 naaede jeg Basnæs og blev venlig modtaget; varmt og godt var mit V æreIse. Fru Scavenius, Luzia, Otto, Miss Dunloup og Madden, samt en ny Huuslærer Hr KaIkar vare der; iseng 10½"

  

H.C. Andersen er rejst til Basnæs og opholder sig der i perioden 20. december 1860 - 4. januar 1861.

 

Dagbogen 24. december 1860 


Mandag 24. Sendt Brev til Ingemann -Brev og »for seent«Drama, til den ubekjendte Forfatter i Odense. Oversat og gaaet i Sneen. Det er i Dag den første klare Dag. Jürgensen med Frue og bægge Sønner komne;

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk