H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1864

 

H.C. Andersen opholder sig i København.

 

Dagbogen den 13. september 1864

 

"..Ved Kjørselen hjem røg en Herre Cigar i Vognen, jeg sagde at det gik ikke, da vi havde Damer, han saae lidt gnavent dertil, lidt efter spurgte han mig: De kjender mig vist ikke. Det var Pastor Blædel fra Nordsclesvig, en Broder til Garnisons Kirkens Blædel, og altsaa ham jeg saae i Hanks Huus i Odense, hvor han var Lærer ved Latinskolen, da var han et ret smukt Menneske..."

 

 

Dagbogen den 11. december 1864

 

"Søndag 11 Vaadt og Graat, Skjæren i Blæren. Ved Kaffebord hos Theodor med de collinske Søndagsgjæster. Middag hos Guldsmed Michelsen hvor jeg var sammen med Fru Michelsens Moder den gamle Fru Hansen og Fru Lange fra Ørebæklunde. Der var ogsaa Maleren Melby, ligesaa skabagtig som han er genial som Kunstner, desuden Ritmester Hansen og Præsten F. Helveg fra Slesvig; samt den slesvigske Præst Brandt, gift med Frøken Steenbuch fra Odense, da jeg for mange Aar siden sidst saae hende var hun ung og blomstrende, nu en ældre sat Kone med graa Haar..."

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk