H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1865

 

H.C. Andersen opholder sig i København.

 

Dagbogen 1. januar 1865

 

"Søndag den 1ste... Brev fra en Hr. Chrone i Odense med et engelsk Digt om Odense-Aa...."

 


 

H.C. Andersen opholder sig  på Frijsenborg ved Århus i perioden 8. juli 1865 - 15. juli 1865.

 

Dagbogen 14. juli 1865

 

..." Fredag 14. Graat Veir. Greven og Comtesse Henriette kjørt op til Aarhuus hvor Grevens Søster fra Mecklenborg kommer i Dag. Sendt Brev til Jonna Stampe. -Telegram fra Jacobsens Fader i Christiansfeld at hans Søn endnu ikke var indtruffet. Brev fra Grosserer Hyllested i Kjøbenhavn. Brev fra Eduard Collin og Jette Gottin. Brev fra Fru Ingemann. Læst om Formiddagen for flere Damer deiblandt en Præstekone og hendes Søster, Døttre eller i nær Familie med Forstander Holmer ved Hospitalet i Odense, hun havde, seet mig der i Haven, altsaa da gamle Faermoder passede den..."

 


 

H.C. Andersen opholder sig  i København.

 

Dagbogen 10. november 1865

 

"...Brev fra en varm Beundrerinde i Odense.-...."

 

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk