H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersen digt fra 1875 : Odense

 

Se mange af H.C. Andersens andre digte  her !

 

Digtet "Odense" er et af H.C. Andersens allersidste digte

og er skrevet i perioden 3-5 februar 1875

Øverst: Odense set fra Nonnebakken Højre: Fattiggården, hvor Fattigskolen lå

Du kære, gamle Fødeby

er altid i min Tanke.

Stolt bygged' Odin Slot mod Sky

paa Næsbyhoved Banke;

da voxte Huse, først to, tre,

saa flere -der man havned'.

Og Frigge raabte: "Odin see!"

Derfra fik Byen Navnet.

Her løb jeg om med Træsko paa

og gik i Fattigskole,

men hele Verden for mig laa,

som bar jeg Greve-Kjole.

Nej, jeg var ingen fattig Fyr

og Fader ikke heller ,

han læste for mig Eventyr

saa jeg blev selv Fortæller.

I "Klokkedybet" ned sig svang

Aamanden ganske bange;

idet han hørte første Gang

de Kirkeklokker mange.

Fra Klostrets Celle lød der Sang,

man endnu lytter efter;

nu Odense har Alders Rang

og alle Ungdoms Kræfter.

Til "Nonnebakken" tidt jeg gik

hen over "Munkemose" ;

der var en Glands, en Romantik,

hver Blomst blev til en Rose;

"Aamanden " sang, som aldrig før,

for Elverkongens Kone,

Sanct Knud jeg saae i Kirkens Dør

med Glorie og med Krone !

Det er en Roes og ingen Spot

paa Vittighedens Fløjte,

at du i Dygtighed og Godt

er altid "første Sprøite" !

Du gamle, ungdomsfriske By,

 engang for mig den største !

Rul op, min Barndomstid, paa ny,

 og da er du den første !

Jeg havde Barnets stærke Tro,

og Jacobs Himmelstige,

og jeg fandt Frøkorn, som nu gro

i Eventyrets Rige,

der naar ind i vort Barndoms Land

og Paradisets Have,

til Lyset, Evighedens Strand

hinsides Jordens Grave. .

 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk