H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

"Den flyvende kuffert": tegninger og malerier

 

Tegninger

Materialer:

A.

Tegnepapir
Blyant
Farver
Evt. farvet karton tilopsætning.

A:

1. Gruppen fordeler "scenerne".
2. Gruppen laver skitseforslag og kontrolle
rer eventyrets forløb.
3. Eleverne tegner og farvelægger tegningerne.
4. Tegningerne limes evt. på farvet karton,
der samles til et hæfte.

B.

PC med tegneprogram.

B:

1. Gruppen fordeler "scenerne".
2. Gruppen udfører tegningerne ved hjælp
af tegneprogram på PC.
3. Tegningens printes ud og kan nu videre
sendes via post - eller via PC som elek
tronisk post (e-mail)
 

C.

Billedscannere.

C.

1. Eleverne tegner på papir som anført i
A.
2. Tegningerne billedscannes og sendes
som elektronisk post.

 

B + C:

Evt. udstyr til elektronisk post.

 

   
Malerier

Materialer:
 

Enten
Krydsfinerplader (ca. 20x30 cm)
Limfarver (grundfarverne) Pensler
Plastbøtter til farveblanding Blyant og viskelæder

 

Eller
Tyndt karton

Vandfarver

Pensler

Bøtter til vand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eleverne fordeler scenerne
 

2. Eleverne laver skitser på papir og
kontrollerer eventyrets forløb

3. Hver skitse overføres på plade eller
karton med en meget tynd streg

Husk til begge forslag:

 

Tegnepapir til skitseforslag

Aviser eller plastik til afdækning af borde.
 

4. Farverne blandes og skitserne farve
lægges
5. Malerierne anvendes f .eks. til udsmykning af gange, klasseværelser o. lign.
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk