H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 "En Landsbyhistorie" af H.C.Andersen 1855

En Landsbyhistorie. / Folke-Skuespil i fem Acter / efter S. H. Mosenthals »der Sonnenwendhof« med tildigtede / Chor og Sange / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1855.

Mærket F.M.B. = Fyenske Militair-Bibliothek

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk