H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen, Frijsenborg, Hinnerup og branden i Nørresundby 1865

Parti af brandtomten i byens østlige del 1865. Udsnit efter et fotografi af  H. Tønnies i Aalborg.

H.C. Andersen var altid meget bekymret for de svage i samfundet og for de mennesker der måtte lide efter at have mistet deres kære i krig, i ulykker eller ved brand. Dette er der talrige eksempler på her skal omtales branden i Nørresundby 17. juni 1865.

Branden i Nørresundby 1865

Det var den 17. juni 1865 at branden i Nørresundby kom i udbrud i byens østlige ende. Det vides ikke hvad årsagen til brandens opståen var. Hele rækker af huse og gårde stod i brand og bredte sig til hele byen. Store værdier gik tabt og på brandtomten var ruinerne af 24 gårde og 29 huse og til sammen over 100 bygninger, som var hjem for over 108 familier i Nørresundby.

Bazaren i Hinnerup

I et brev til  Jonna Stampe, f. Drewsen den 14. juli 1865 skriver H.C. Andersen. At der på søndag er en stor bazar på Hinnerup Station til indtægt for de skadelidte. Han skriver at der er taget over 50 portræt fotografier af ham. På hver af dem har ham skrevet et eller andet lille vers af hans digte og de skulle så sælges for at forøge indtægten på bazaren.

Nedenfor ses eksempler på portrætkort som blev solgt på bazaren på Hinnerup Station for 4 Mark stykket:

Portræt af Hans Christian Andersen. Visitkort med signatur af digteren på forsiden. Fotograf Henrik Tilemann (1835-1923) Optaget 20 juni 1865
på Frijsenborg.
På bagsiden af fotografiet er der et digt på bagsiden af med teksten:

 "- I Norden jeg skar i en / Græstörv / Mit Navn paa den danske Ø, / Snart voxer Græsset derover, / Alle Minderne döe. / H. C. Andersen". Digtet er udateret.

Digt på bagside af portrætfotografi

Transskription: "Gud Fader i Himlen hvor er Du dog god! / Jeg föler dit Aandedrag gjennem mit Blod. / Du löfter, Du leder, beskjærmer og glæder, / Dit Smiil er selv i de Taarer, jeg græder. / Hvor Verden er deilig og Mennesket med, / Ja, Ordet, som skabte, er Kjærlighed! / Jeg lever, jeg jubler, min Fryd er saa stor / at jeg i dig paa en Evighed troer; / Og var selv mit Liv kun den flygtende Stund, / Det var dog et Kys af den Fadermund! / - H. C. Andersen."
Digtets titel er 'Livet - det dejligste Eventyr' og det udkom i rejseskildringen "I Spanien" i 1863. Denne afskrift i egen hånd er udateret.

Portræt H.C. Andersen 14. juli 1865 på Frijsenborg. Fotograf Henrik Tilemann

Portrætfotografi af H. C. Andersen visitkort med signatur på forsiden og citat på bagsiden. Fotograf Henrik Tilemann (1835-1923) Optaget 1865. Signaturen og citatet på bagsiden er udateret.

Transskription: " - "Ved Poesie mener jeg ikke Ordets / klingende Bjælde, men HjerteSlaget / i Glæde og Lyksalighed, i Frygt og / Bæven." / (Romanen: At være eller ikke være). / H. C. Andersen."
 

Motiv H. C. Andersen: Portrætfotografi, visitkort med citat på bagsiden. Fotograf Henrik Tilemann (1835-1923)
Optaget 28 juni 1865 på Frijsenborg

Citatet på bagsiden af visitkortet er udateret.
Transskription: " - "Ved Poesie mener jeg ikke Ordets / klingende Bjælde, men Hjerteslaget i / Glæde og Lyksalighed, i Frygt og Bæven." / (Romanen: At være eller ikke / være). / H. C. Andersen"
Citatet er udateret.
Fotografiet på visitkortets forside er taget af Henrik Tilemann den 28. juni 1865.

Resultatet efter Bazaren

Ugen efter bazaren skriver H.C. Andersen den 23. juli 1865 i et brev til Eduard Collin om basaren: At der til fordel for de brandlidte i Nørresundby var en damekomite på Frijsenborg Gods, der havde arrangeret er bazar på Hinnerup Station. Blandt flere forskellige ting gav grevinden noget over 50 portrætkort af digteren, hvor på han havde skrevet et eller andet stykke i vers eller prosa fra sine skrifter. Portrætterne af H.C. Andersen gik rivende og der kunne være dobbelt så mange skriver grevinden efterfølgende til H.C. Andersen. Han vedlægger et , så han kan se "Paaskrift-Maneren".

Kilder: Illustreret Tidende Årgang 6, Nr. 301, 02/07-1865 , s. 325, HCA visitfoto Odense Bys Museer. HCA-brevbase (sdu.dk), HCA's dagbøger.

Lars Bjørnsten 30.03.11

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk