H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

VisitOdense

 

 

Familiegravstedet for Collin på Frederiksberg ældre Kirkegård

Jonas Collin  1775 -1861 Gehejmekonferensråd

Afdeling 1,0 grav nr. 6

Familien Collins gravsted findes på Frederiksberg Ældre Kirkegård, hvor gravstenen for H.C. Andersens "fader" Jonas Collin (1775-1861) er i midten af gravstedet. Desuden indeholder gravstenen følgende inskriptioner  Henriette Christine Collin født Hornemann 1772-1875. Theodor Collin 1815-1902. Gravstenen til venstre for hovedstenen er for  Edvard Collin og Henriette Collin og har tidligere været placeret på Assistens Kirkegård på Nørrebro på det sted hvor H.C. Andersen ligger begravet. Læs mere her!  Gravstenen bærer følgende inskription: Edvard Collin 1808 - 1886 , Henriette Collin f. Tybjerg 1813 - 1894.

Desværre er bevoksningen på gravstedet så stor og kraftig at det er svært at se hvad der står på gravstenene på familiegravstedet.

Frederiksberg Kirke er beliggende på hjørnet af Pile Allé og Frederiksberg Allé. Den er bygget i 1734. Gravsten for Jonas Collin og familie omgivet af to thuja træer
Gravstedet for Collin familien om givet af et jernstakit med en plade med "Collins Familie Begravelse" Oversigtskort over Frederiksberg ældre Kirkegård i København.
 
Foto: Lars Bjørnsten Odense 2011

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk