H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Hammelstenen og H.C. Andersen   

Foto: Hammel Lokalhistoriske arkiv

H.C. Andersen bor på Frijsenborg i perioden  12. juni - 30. juni 1865 og  er lørdag den 24. juni 1865 på besøg i Hammel Kirke . Han skriver i dagbogen om besøget:

Dagbogen 24. juni 1865

"Løverdag 24....... Jeg var oppe lidt over 7 idet jeg hørte Vogn i Gaarden men det var kun Bagage vogn. Det regner i Dag. Op ad Formiddagen blev det stærk Blæst. Til Middag kom en Fuldmægtig Petersen fra Kjøbenhavn der hjælper Grevinden med gamle Manuskripter, han reiser igjen i Morgen og vilde see en Runesteen, der ligger nede ved den gamle tilmurede Indgang til Kirken i Byen  Hammel ; han kunde ikke læse det, sagde det hang ikke sammen, ( der var kun 5 a 6 Runer) ......"

 


H.C.Andersen var på besøg ved Hammel kirke sammen med grevinde Thyra for at se på runerne. Med ved besøget var kobberstikker Magnus Petersen, der har lavet nedenstående gengivelse af Hammel-stenen. Tegnende tydes at stå for bogstaverne ULFSST. Måske har der stået Ulfs sten. Runologer anser disse skrifttegn for at være nogle af de ældste i Danmark

Om denne runesten som H.C. Andersen nævner i sin dagbog hedder det i Ludvig Wimmers " Danmarks Runemindesmærker" ældst af alle jyske runemindesmærker er efter min mening et i Hammel Kirke under grevskabet Frijsenborg indsat brudstykke af en runesten, som først er blevet bekendt i nyere tid ( begyndelsen af treserne), da grevinde Thyra Frijs henledede opmærksomheden derpå . Det bevarede stykke af stenen danner den femte sokkelsten i kirken øst for den sydlige portal. For at kunne bruges i dette øjemed er stenen, der består af grovkornet, rødlig granit, i sin tid bleven kløvet, så at nu kun seks runer er bevarede.


Tak til Hammel Lokalhistorisk Arkiv - Lokalhistorisk Samling Dalvej 1 8450 Hammel og andre for oplysninger og materiale om Hammelstenen.

Lars Bjørnsten 23. april 2004 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk