H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Hesselagergaard 

 

og H.C. Andersen

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

H.C. Andersen havde sin gang på en del af de fynske herregårde. Hans foretrukne opholdssted var Glorup og derfra tog han og andre på ture rundt til herregårdene på Fyn herunder også Hesselagergård.

Således skriver Andersen i dagbogen onsdag den 14 juni 1848 om en tur til Hesselagergaard:

 Kjær ikke skudt men fanget, hørte vi paa Hesselagergaard hvorhen vi kjørte; spadserede med den unge Dons i Haven og op paa en Høide hvorfra vi saae vidt om, Gaarden bygget af Cansler Friis ! - deiligt Veir , Beltet saa blaat, Langeland saa nær. - Sov slet ved Tanken om at gaae til Als.

Dagbogen fredag 21. juni 1850:

Fredag 21 Vækket ved Grev Siegfried Scheel som skulde kjøre til Wedholm; meget varmt, Fiskene staae i Flokke nede i den muddrede Dam og bade sig i Solen. Reise Lyst! - Kjørt til Hesselager, været nede i det gamle Fængsel og oppe paa Bakken med Udsigt over Beltet. En Bæk rislede under Bakken mellem Bøgene; smukt Veir; frygtelig tynd Pjadder af G-S; en Sufficanse en Svømmen ovenpaa; en Ord Skvalder, som man ikke har det mindste af naar man kommer hjem.

Dagbogen lørdag 22. juni 1850:

Løverdag den 22. I Formiddag kom Grev Scheel, Kammerherren; spadseret med Capitain Høling der talte med Deltagelse om mit Digterliv; ubehagelige politiske Efterretninger. Læst Baggesens Møde og Kjærlighed til Sophie Haller, selv blev jeg veemodig, for mig opgaaer ikke en saadan Tid, i denne Stemning skrev jeg Romanzen Hvil sødt. (Drømt sidste Nat om Hertugen af Augustenborg, igaar saae jeg hans Portræt, Güllichs og Prindsens af Nøer, klistret op paa Locumet paa Hesselager. ) Underlig Brandtaage hele Formiddagen. Skrevet Brev til Jenny Lind.

Afskrevet til Jenny Lind, mit Digt Poesien. Brev til Høst, Boghandleren. Kjørt i deiligt Veir ud til den store Steen paa  Hesselager Mark -Usædvanligt deiligt Veir.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk