H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen på verandaen på herregården Holsteinborg 1870

 -  nedenstående er en del af en større beskrivelse, se mere her!

 

 

Cabinet Portrait af H.C. Andersen

Fotograferet af Kgl. Hoffotograf Georg E. Hansen

Kilde : Odense Bys Museer

H.C. Andersens dedikation bag på foto fra 30. juni 1870 fra Holsteinborg

" Paa Holsteinborg blev mit Solbilled' skabt, Thi der blev solskin i mit Hjerte lagt"

Portrættet, hvor digteren sidder med rose i knaphullet på en stol på verandaen på herregården Holsteinborg. Digteren holder en buket af blomster i hånden. De er sandsynligvis plukket i haven på Holsteinborg.

 

Udsnit fra Kabinetkort - fotografi

H.C. Andersen i verandaen på Holsteinborg - 1870

 Grevinde Mimi Holstein på Holsteinborg har skrevet til  H. C. Andersen den 12 juli 1870 om: "...Hansen har sendt mig Prøvekortene, og deriblandt et af Dem kjære Etatsraad som jeg finder ganske fortrinligt. De seer ud som om De var heelt i Fløiel, forstaaer De ikke nok hvad jeg mener?! – og saa Deres velsigned kjære Træk og kan De see hvor det hjalp ypperligt at vi piuskede op i Haaret!..."

Digterens øjne, skæg og hår er efterfølgende blevet retoucheret.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk