H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

I Børnestuen

 

Illustrationer af H.C. Andersens eventyr "I Børnestuen" udført af tegneren Lorenz Frølich.

 

Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Læs evt. hele teksten her.

 

Fader og Moder og alle Søskende vare paa Komedie, kun lille Anna og hendes Gudfader sad ene hjemme.
"Vi ville ogsaa have Komedie!" sagde han, "og den kan begynde strax!"
"Men vi have intet Theater," sagde lille Anna, "og vi have Ingen til at agere! min gamle Dukke kan ikke, for hun er saa ækel, og min nye maa ikke faae sine pene Klæder krøllede!"

Von Støvle - Hr. Pibehoved - Hr. Vest - Frøken Hanske

 

  Nu kommer det Spændende, lille Anna! det er det Vigtigste i Komedien. Seer Du, Hr. Vest knapper sig op, sin Tale kaster han lige ud til Dig, for at Du skal klappe; lad bare være! det er finere. Hør, hvor det rasler i Silketøiet: "Vi ere paa det Høieste! vogt Dem! nu kommer Intriguen! De er Pibehoved, jeg er det gode Hoved, - Vup, er De væk!" Saae Du det, lille Anna!" sagde Gudfader. "Det er et udmærket Sceneri og Komediespil: Hr. Vest greb gamle Pibehoved og puttede ham i Lommen; der ligger han, og Vesten taler:
   "De er i min Lomme, i min dybeste Lomme! aldrig kommer De derfra, før De lover at forene mig med Deres Datter, Handske til Venstre; jeg rækker Høire!"

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk