H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Fyrtøjet

Illustrationer af H.C. Andersens eventyr "Fyrtøjet" udført af tegneren Vilhelm Pedersen .

 

Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Læs evt. hele teksten her.

 

UDDRAG AF EVENTYRET  " FYRTØJET "

En kom en Soldat marcherende hen ad Landevejen: een,
to! een, to! han havde sif Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været i Krigen, og nu skulde han hjem. Saa mødte han en gammel Heks paa Landevejen ; hun var saa ækel, hendes Underlæbe hang hende lige ned paa Brystet. Hun sagde: »God Aften, Soldat! hvor du har en pæn Sabel og et stort Tornister, du er en rigtig Soldat! Nu skal du faa saa mange Penge, du vil eje!« »Tak skal du have, din gamle Heks !« sagde Soldaten.
»Kan du se det store Træ?« sagde Heksen og pegede paa det Træ, der stod ved Siden af dem. »Det er ganske hult indeni! Der skal du krybe op i Toppen, saa ser du et Hul, som du kan lade dig glide igennem og komme dybt ned i Træet! Jeg skal binde dig en Strikke om Livet, for at jeg kan hejse dig op igen, naar du raaber paa mig!«
»Hvad skal jeg saa nede i Træet?« spurgte Soldaten. »Hente Penge!« sagde Heksen, »du skal vide, naar du kommer ned paa Bunden af Træet, saa er du i en stor Gang ;...

UDDRAG AF EVENTYRET  " FYRTØJET "

Det vilde nu Kongen ikke sige nej til, og saa tog Soldaten sit Fyrtøj og slog Ild, een, to, tre! og der stod alle Hundene, den med Øjne saa store som Tekopper, den med Øjne som et Møllehjul og den, der havde Øjne saa store som »Rundetaarn«. »Hjælp mig nu, at jeg ikke bliver hængt!« sagde Soldaten, og saa foer Hundene ind paa Dommerne og hele Raadet, tog een ved Benene og een ved Næsen og kastede dem mange Favne op i Vejret, saa de faldt ned og sloges rent i Stykker . »Jeg vil ikke !« sagde Kongen, men den største Hund tog baade ham og Dronningen og kastede dem bag efter alle de andre; da bleve Soldaterne forskrækkede, og alle Folkene raabte: » Lille Soldat, du skal være vor Konge og have den dejlige Prinsesse! «
Saa satte de Soldaten i Kongens Karet, og alle tre Hunde dansede foran og raabte »Hurra!« og Drengene peb i Fingrene, og Soldaterne præsenterede. Prinsessen kom ud af Kobberslottet og blev Dronning, og det kunde hun godt lide! Brylluppet varede i otte Dage, og Hundene sad med til Bords og gjorde store Øjne.

Læs H.C. Andersen eventyr: Fyrtøiet   The Tinder-box

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk