H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Det gamle Egetræs sidste Drøm

 

Illustrationer af H.C. Andersens eventyr "Det gamle Egetræs sidste Drøm" udført af tegneren Lorenz Frølich.

 

Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Læs evt. hele teksten her.

 

Det gamle Egetræs sidste Drøm

Et juleeventyr af H.C. Andersen

 Der stod i Skoven, høit paa Skrænten, ved den aabne strand, saadan et rigtig gammelt Egetræ, det var netop tre hundrede og fem og tredsindstyve Aar, men den lange Tid var for Træet ikke mere end ligesaa mange Døgn for os Mennesker; vi vaage om Dagen, sove om Natten, og have da vore Drømme; med Træet er det anderledes, Træet er vaagent i de tre Aarstider, først mod Vinteren har det sin Søvn, Vinteren er dets Sovetid, den er dets Nat efter den lange Dag, som kaldes Foraar, Sommer og Høst........
 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk