H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Hvordan forløb juleaften for H.C. Andersen?

Hvor fejrede juleaften i Danmark eller i udlandet?

 

Hvad lavede han selve juleaften?

 

Hvad spiste og drak han?

 

Hvilke gæster var der?

 

Hvilke gaver fik han?

 

Hvordan var vejret?

 

 

Disse spørgsmål og mange andre oplysninger har jeg prøvet at samle ud fra de år hvor der findes oplysninger om juleaften fra bl.a. H.C. Andersens dagbøger, almanakker, brevsamlingen (sdu) . Oplysningerne er sammenskrevet, således at de skulle være lettere at læse.  / lbj

 

1825: Juleaften i København
H.C. Andersen var om formiddagen hos Ørsteds i København og hjalp dem med Juletræet; — Efter frokost her gik han til Meisling, men der var ingen hjemme og så gik han videre til Fru Von der Maase, men her var der fremmede. Så gik han videre til frøken Falberne og her var jøden Hammer der fortalte historier og herfra gik turen så til Wulffs, som sagde, "vi må behage ved vort indre det ydre duer sgu ikke, jeg fik dog en køn kone"  og så sagde Wulff til H.C. Andersen, "de får nok også en" — Om Aftenen var Andersen til jul hos Ørsted og her legede de at tage en bekendt  vise og gætte den .
1830: Juleaften i København
1832: Juleaften i København
Brev 19. dec. 1832 til H.C. Andersen fra hans mor ........Jeg venter at naar Du gode Christian fortiener noget igjen ved dine Digte at Du da er saa god at huske paa mig med lidet til Hjelp for mig i mine trængende Omstændigheder. Fra alle dine Venner og Bekjendtere skal jeg hilse Dig mange Gange de glæder sig alle med mig at det gaaer Dig saaveI. En glædelig Julefest og tilkommende lyksaligt Nyeaar med mange flere paafølgende ønsker jeg Dig og jeg nedbeder stedse Himlens Velsignelse over Dig.           Din oprigtige Moder Marie Jørgensen
1833: Juleaften i Rom
H.C. Andersen var i Rom denne juleaften. Da det var en hellig fest inde i byen og da de ville synge måtte de fortrække ud til det store hus i Villa Borgheses Have tæt ved amfiteatret og pinjeskoven. Der var forberedelser til festen og derfor gik om morgenen Andersen og en del af de andre ud for at arrangere julefesten. H. C. Andersen og andre bandt kranse og hans var den mest smagfulde og blev derfor bestemt for prinsessen. Desuden lagde han en blomster guirlande om hele bordet. Efter frokost gik de hjem for at blive friseret og pyntet.

De var alle samlet igen igen kl. 6 om aftenen og prinsessen turde ikke komme, da hun var katolik. Plagemann havde malet de tre nordiske rigers våben og disse hang med egeløv og laurbærkranse, mellem store laurbær Guirlander. Bordet havde H.C. Andersen omlagt med en blomsterkrans og på hver tallerken lå en efeukrans til at sætte på håret, i damernes var roser.

De begyndte inde ved juletræet, der var et prægtigt stort laurbærtræ, hvor på var hængt med oranger og presenter. Tilfældigvis skete der det at Andersen fik den bedste og dyreste gave, et sølvbæger  med indskrift: »Juleaften i Rom 1833.« Desuden fik han en smuk pengepung. Andersens present i de mange papirer var den, der gjorde mest lykke som den morsomste og den fik Byström og Andersen fik stort bifald. — Hertz fik en ring med en antik Zeuthen Thorvaldsens Medalje i, givet af ham selv.

Ved bordet havde Bøtcher lovet at arrangere det meget herligt med H.C.Andersens sang, men han tog den tre toner for højt, og han ville ikke vedkende sin fejl og ingen kunne derfor synge med. Det gjorde at da kongernes skål proponeredes var der et vrøvl — Nu gjorde de da det dumme, at synge nok engang og ved champagnen at drikke skål. Det samme skete med prinsessens skål "hun leve høit" råbte Blunk, Andersen troede han råbte I skal råbe højt. Klokken 11 gik Thorvaldsen og nogle af de ældre og Andersen jeg gik med.

Da de ikke ved første bankning åbnede Roms Porte, bankede Andersen. »Chi es?« spurgte de. »Amice!« svarede de og nu åbnedes der en lille låge som de krøb igennem. Det var dejligt mildt vejr! »ja,« sagde Thorvaldsen, »det er anderledes end hjemme, Kappen bliver mig ordentligt for tung!« Palin og Carlstedt gik vild. Fernley talte til Thorvaldsen om at forføre H.C. Andersen om hans uskyldighed.  Imidlertid ringede klokkerne i et væk og folk gik til Maria Maggiore og H.C .Andersen gik hjem for at lægge sig.
 

H.C. Andersen juletræ i H.C. Andersens Hus i Odense, som det næsten kunne have set ud juleaften!

 
1834: Juleaften i København
Juleaften var jeg fra Middag til Klokken 7 hos Etatsraad Ørsteds hvor der paa Juletræet voxte mig et Par deilige forgyldte sachsiske Porcelens Kontoirkopper, samt et Digt af Ørsted
1835: Juleaften i København
I brev fra B.S. Ingemann: En Glædelig Juul og et lykkeligt nyt Aar, kjære Andersen, glem ikke at besøge os til Sommer, men ikke saa akavet som sidst. De [veed] vi holde meget af den langbenede Fugl; det er ingen Stork, men en "rigtig" Svane.
1836: Juleaften i København
1838: Juleaften i København
Spillet i Studenterforeningen 2den Assessor i en Criminalproses. Spist Juleaften hos Collins, gik Klokken 12½.
1839: Juleaften i København
Juleaften var jeg hos Wulffs til Juletræ og derpaa hos Collins til Grød.
1840: Juleaften i Rom
H.C. Andersen er i Rom. Han gik rundt og viste Løfler rundt til bl.a Maria Maggiore, Peterskirken og Vatikanet, og ved alt hvad Løfler så sagde han det at det var nysseligt, selv Colosseum var »nysseligt«.  I regn og sol travede de den lange vej og træt og sulten nåede de Lepri og Andersen spiste for hele 3 Paoli.

Det er Møller og Rothe al det Julevrøvl er gået ud fra. Andersen gik i skumringen til  Maria degli Angeli og Maria Maggiore. Drev ene om i gaderne og han købte en klasse Druer for 3 Bajok, brød for een, ost for fem og æbler for een .Det er Andersen Julenadver på sit ensomme værelse og tusind tanker flyve igennem Sjælen på ham  — I seng klokken halvti.

1841: Juleaften i København
Ventet forgæves på Zinck på Teatret. Middag hos Ørsteds. Vise til Fru Collin.
1842: Juleaften på herregaarden Bregentved ved Haslev
Spadseret lidt til Uhlsøe, skrevet Deviser. Juleaften fik et Uhr og en Mappe; ikke ret livlig, phlegmatisk, hverdags.
1843: Juleaften i København
Brev fra Hendrik og Jonna! tankefuld! fik paa Juletræet, Deutschlands Dichter, & -
1844: Juleaften i København
Spadseret paa Iisen; skrevet Vers; ondt for Brystet; føler mig ikke hyggelig. Fik paa Juletræet, en Brev Kasse, Baggesens tydske Værker og en Klemme om Aftenen leget Juul.
1845: Juleaften i Berlin
H.C. Andersen er i Berlin. Han er ret bitter på Jenny Lind. Hun er også i Berlin og Andersen skriver i sin dagbog således: "Intet hørt fra Jenny; jeg føler mig krænket, og veemodig! — hun er ikke i Berlin mod mig, som en Søster; skulde jeg have været hende fremmet her, da kunde hun have sagt mig det og jeg havde gjort det! — Hun har fyldt mit Bryst — jeg elsker hende ikke mere! hun har i Berlin skaaret det syge Kjød ud med en kold Kniv! — Hvad Tanker mon fylder hende siden hun tager saa lidt Notits af mig, jeg som kom til Berlin meest for hendes Skyld, jeg, som kunde have tilbragt en anderledes glad Juleaften. — Jeg levede for hende i Kjøbenhavn — hvad har jeg for det Meget jeg har givet og det til Een, som Verden kalder den ædleste og bedste!"

Andersen skriver, at nu er det juleaften! og tænker på hvor lykkeligt i der er i hjemmet hvor han har en arne! Nu er juletræet tændt og konen står med det mindste barn på armen. Det strækker hænderne ud mod de mange Lys og springer højt af glæde på moderens arm og de andre børn jubler og ser efter hvad mon de dog får og en kreds af venner sidder der.

Andersen skriver: "— Den Fremmede ude, hans Juletræer er Stjernehimlen, Billederne nye Byer, nye Ansigter! — han flyver afsted! — under Guds Juletræ hæver jeg mit Hoved og siger Fader hvad giver Du mig — og maaskee faaer jeg en Liigkiste".

Halvt syg gik han klokken 8 til fru Zimmermann. Der var megen forstyrrelse forstyrrelser a la Madam Trumfmeyer. Andersen traf her en hofdame fra Prinsessen af Preussen, en komponist, en maler; to engle stod med faner om juletræerne. Han fik en smukt indbundet bog at skrive i og en lampeskærm; Damerne sang, han læste et par eventyr. Han kom hjem Klokken 11 og alle sov i hotellet og han jeg gik stille i seng.

Læs mere om denne aften i Berlin i "Mit Livs eventyr" kap 12-4

1846: Juleaften på herregården Bregentved Sjælland
Kjørt til Bregentved; stor Pine.
1847: Juleaften på herregården Bregentved Sjælland
Fik på juletræet et glas krus og en løve; skrevet deviser. I går før jeg rejste sendt brev og bøger til Jenny Lind, kongen af S, Beskov og Frøken Bremer.
1848: Juleaften på herregården Bregentved Sjælland
H.C. Andersen er på herregården Bregentved på Sjælland. Han har stødt sin ene tå, samt spadseret. Han har dovnet. Juleaften var der 2 juletræer med Dannebrog i toppen. Han fik en papirstrykker med Tassos billede og et billede af St Bernhardshundene. Desuden har han leget.
1849: Juleaften på herregården Bregentved Sjælland
Brev: 28. december 1849 fra H.C. Andersen til Bernhard von Beskow
Julen her ude havde smukke Frost- og Solskins-Dage; vi havde Juleaften et stort Juletræ og smukke Løvhytter af Gran, decorerede med brogede Lamper. Anden Juledag var her stort Bal, med Gjæster fra hele Omegnen, nu er det hver Dag Jagt; imorgen er jeg i Byen!
1852: Juleaften på herregården Bregentved Sjælland
Brev den 22. december 1852 Fra: H.C. Andersen Til: Andreas Ludv. Brandt
Jeg reiser i Dag ud til Grev Moltke paa Bregentved, men sender Dem imidlertid endnu et Par Nummere. Næste Søndag er jeg her igjen og da haaber jeg at De har fuldendt dette Tilsendte og at vi, i Løbet af otte Dage, kan see Resten. Glædelig Juul! Helsen og Sundhed som man siger.
1853: Juleaften i København
Tablaus hos Landgrevens, jeg havde skrevet Versene og oplæste dem der. Juleaften siden hos faderen Collin.
1854: Juleaften i København
Juleaften gik fra Collins hjem og sad alene hele Aftenen med omslag på øjet det er et bygkorn
1855: Juleaften i København
1856: Juleaften på herregården Basnæs ved Skælskør
Kørt med morgentoget fra Sorø til Slagelse, gået fra Banegården. klokken 2 på Basnæs. megen hoste - gik juleaften tidlig op på mit værelse, syg uden juletanker
1857: Juleaften på herregården Basnæs ved Skælskør
Gjørup i Fredericia og Delbanco Brev fra mig, Brev fra Jonna Stampe, Jette Wulff og Fru Serre. Der sendte mig et par gode lodne sko. Skrevet eventyret : Fem brødre. På herregården Basnæs skrev H.C. Andersen dette år "Et Jule-Eventyr" kaldet  "Det gamle Egetræes sidste Drøm"
1858: Juleaften på herregården Basnæs ved Skælskør
Correctur til Reitzel. Brev til Jonna. Begyndt på Historien om Valdemar Daa
1859: Juleaften i København
Brev til Eduard Collin. Brev fra Ingemann. i Dagbladet læst en meget rosende anmeldelse af de sidste eventyr.
1860: Juleaften på herregården Basnæs ved Skælskør
H.C. Andersen er på herregården Basnæs ved Skælskør på Sjælland. Han har gået i sneen og det er den første klare dag. Jürgensen med frue og begge sønner er kommet og han ha fortalt dem om Locle. Juletræet tændtes jeg fik af Miss en pennevisker, af Fru Scavenius en trøster og af Luzie udskåret i karton Basnæs
med glas over. Det er tegnet og udført af gartnerens søn Gesner. Om aftenen legede de og aftenen gik livligere end H.C. Andersen havde troet.
1861: Juleaften på herregården Holsteinborg ved Skælskør
H.C. Andersen er på herregården Holsteinborg ved Skælskør på Sjælland. Han har frosset i nat. Det er gråt og vådt vejr og han gik en tur i haven og bandt en buket af gåseurter og liljekonvaller. En ung student eller discipel Zahrtmann fra Sorø er der. Foræret juleaften sin gudsøn de illustrerede historier; Ulrick Adolf Gellerts illustrerede fabler og Bodil »Bilderbuch ohne Bilder«.  Efter de havde spist fik han brev om fra Eduard om at hans kapital var 8200 Rdlr. Således at nu kunne tænke på at tage til Spanien med Jonas kan tænke på Spanien. Hvilket glædede ham.

Juletræet blev tændt og mange juleborde. H.C. Andersen jeg fik en marmor-papir trykker med florentinsk mosaik forestillende »Sommerfuglen«. Et cigarbæger med en nisse på. Et Svovlstikkebæger, hvorpå der også var en nisse. Et lignende af bronze med en kat på. En albums bog, deri grevens fotografi. Et stort halstørklæde. H.C. Andersen  tænkte den aften på min fattige, lykkelige juleaften.

1862: Juleaften i Bayonne i Frankrig
H.C. Andersen er denne juleaften i byen Bayonne i Frankrig. Han besøgte forskellige og bl.a. gik han med Jonas til Domkirken, den er i en ren ædel stil og senere fik han ordnet forskellige ting i banken. De fik en god middag og han gik med Jonas ud for at købe kager, champagne og cognac. De skulle sidde i deres vel opvarmede stue og skulle med et glas holde deres juleaften.

Han dækkede bordet, satte to blomstervaser derpå, begge deres lys og en vokstabel fra Rom tændtes på spidsen af champagneflasken. Nogle kager var med denne hele festmåltidet, vi drak skål for Collins i Rom, for Fru Scavenius, for Wiedebechs eksamen.  Jonas udbragte skål for Scharff og Andersen for Drewsens og til sidst for Viggo og Jonna. Jonas blev mere gemytlig end ellers og klokken 10 gik Andersen i seng.

1863: Juleaften på herregården Basnæs ved Skælskør
H.C. Andersen er op Basnæs og der er frost og solskin. Han har glemt dagbogen og flere  andre ting. Henimod klokken tre kom Michael Rossing her med sin Kone forrige Miss Dunlop. H.C. Andersen havde ikke appetit ved middagsbordet  og han, var i kedeligt humør, da juletræet blev præsenteret. Han fik et strikket uldent halsklæde af Fru Scavenius og et stykke til at hænge nøgler på af Luzie. Han er slet ikke i julehumør. Der blev leget med at tage en ring op af mel og derefter Sorte Per. Gik op på sin  stue efter klokken elleve.
1864: Juleaften på herregården Basnæs ved Skælskør
H.C. Andersen er på Basnæs og er tidligere på dagen rejst fra Ingemanns i Sorø til Basnæs. Han kom der halv tre og spiste frokost og hjalp med at binde tråd i kagerne til juletræet. — Henimod Klokken otte havde de fattige bønderbørn med deres mødre juletræ, som sædvanligt  her på gården, men denne gang Juleaften. Forspiste, tavse og forlegne stod de om træet, greb hvad der blev givet dem. Ilden i kakkelovnen var gået ud, der var koldt, så Andersen frøs og listede bort; Fruen mente at forstemtheden lå i at der ikke som i fjor var klistrede dukker på træet. Dem jeg lavede så. Efter the fik de deres juletræ. Fruen gav mig et par silke morgentøfler og Rosenkildes Mads og Mette, Otto gav Andersen en lille udskåret æske, Luzie havde hæklet et stort uldtæppe til at lægge under hans skrivebord. Senere fik de puns og æbleskiber, men her var ikke tanke af juleglæde.
1865: Juleaften på herregården Basnæs ved Skælskør
H.C. Andersen er på Basnæs tredje juleaften i træk. Han kunne ikke falde i søvn iaftes og lå længe længe efter midnat. Drømte til morgen, at han skulle henrettes med to andre. Andersen skulle skydes og så skulle et nyt stykke opføres på det kongelige teater, og ved den point vågnede han. Drømmen står dog lidt i forbindelse med Andersens ærgrelse over hele tiden at skulle skuffes, med den lovede opførelse af Spanierne.

— Klistret Dannebrog og julestjerne til juletræet.  Skrevet vers til Ottos julegaver fra Luzie. Verset lægges i stedet for gaven da denne endnu ikke er kommet fra Hamborg. Først juletræ for bønderbørnene. Fiskerens lille pukkelryggede datter, så ynkelig ud og H.C. Andersen plukkede lidt af træet til hende. Lidt senere på aftenen fik de andre juletræ. Andersen forærede Otto sine sidste Eventyr. Han fik selv to vistnok kostbare vaser af Fru Scavenius og af Luzie et af papir på lærred overført billede. H.C. Andersen syntes ikke om gaverne og jeg lader dem blive til sommer. Koleraen i Paris  fylder ham meget mere end hvad O Neill i sit brev skriver, han er ikke juleglad i aften, mon det endnu kommer?

1866: Juleaften på herregården Basnæs ved Skælskør
Hjertelig modtagelse paa Basnæs. H.C. Andersen var meget bevæget og nervøs ved at se Luzie sidste jul i hendes hjem og fik tårer i øjnene samt kyssede hende på panden.

Om aftenen havde de fattige Børn deres juletræ og fik gaver. Famlien fik siden deres juletræ. Her var kun Carstenskjolds fra Borreby. Lucie forærede Andersen sit fotograferede Portræt i fløjlsramme. Fra Fru Scavenius var en elegant fodpose, Otto gav i gave ne Schillers Buste Han fik af Andersen de ny Eventyr, de to Baronesser og Improvisatoren, Luzie Eventyrene smukt indbundet. Fru Scavenius et Andersen fotografi af Rosenkilde. H.C. Andersen læste for dem Moster og Skruptudsen og  kom i seng efter Klokken 19.

1867: Juleaften i København
H.C. Andersen er i København. Han gik til en anden barber for ikke at få skægpest. Tåget råt vejr. Middag ude hos Nicolai Ørsted på Vesterbro. Bagefter var juletræ og Andersen fik en flaske Eau de Cologne. Han gik til Kochs hen imod kl. 6, de sad endnu til bords. Juletræet tændtes det mindste barn, klædt som nisse kørte ind i stuen under et dannebrogs flag. HCA fik to kinesiske tegninger. Kl 7 skulle jeg være senest hos Jerichaus til juletræ, men da jeg kom var de endnu ikke gået til middagsbord. HCA gik da ind til Henriques, fik på julebordet en lampebakke og en urtepotte medblomst. Da Andersen kom til Jerichaus måtte han endnu vente en tid, der var koldt og han tog overfrakken på. De dansede om juletræet; jeg fik en tegning (en valkyrie) af Jerichau og af fru Jerichau en Lampeskærm hvor på hun havde tegnet, Den lille Havfrue, Den uartige Dreng og Ole Lukøje. Da HCA kom hjem Klokken 9 var hverken frøkenen eller pigen hjemme, koldt i min Stue og han måtte selv fyre op i kakkelovnen. Omtrent klokken  elleve kom de begge to og HCA skældte ud og  fik så hentet  vin og mad
1868: Juleaften i København
H.C. Andersen er i København og var budt til juletræ hos Fru Kock men kom ikke. Ved Melchiors middag havde alle hvert et lille juletræ. HCA fik lovet sit  hjem næste dag til den lille pige, som frøkenen har taget til sig. Israel Melchior gav HCA 10 af hans portrætter, Fru Dorthe Melchior en udmærket Tegnebog af ruslæder. Gik en times tid hen til Henriques og var da ene hjemme hele aftenen. Juleaften. Regnskyl; råt og vådt hele dagen.
1869: Juleaften i Nice i Frankrig
H.C Andersen tilbringer juleaften i Nice i Frankrig. Det har regnet i nat og sneet i Bjergene. De står skinnende hvide, men koldt er det. — I dag er middagen 4½ for juleaften  som skal fejres; Hotellets frue bad HCA at tage sig lidt af fru Daoust født Baller, en landsmandinde, hun og manden med et par andre var indbudte.

Nede i Kapellet fandt HCA dem, der var så koldt at han rystede af kulde og måtte op at have vinterfrakke på. Andersen modtog fra byen et tysk Sonnet og allerede ved middagsbordet fra Frøken Manderstjerne en julehilsen, en kristelig bog og en smuk skrivepen.

Klokken hen ved otte samledes de i den store sal, der var et stort smukt juletræ, med alle nationers flag, øverst hang de tre med korset i, Schweiz, Italien og Danmark, om det var tilfældigt eller en opmærksomhed mod HCA at vort hang så højt, ved han ikke; jeg sad og var som et Barn bange for at der skulle gå ild i det danske flag, og det forbrænde af de mange lys der stod det så nær, men det blev ikke brændt. Nu blev lotteriet trukket; HCA fik en kurv, som syntes ret at more alle damerne, derpå fik han en alabast tønde til cigarer. — Den lille Marie Geibel bragte Andersen et bogmærke hun havde syet.

Man bad HCA om at læse, men da det måtte ske på tysk, følte han sig generet ved at jeg for de forskellige nationer. Her skulle optræde en tysk læsende og HCA undskyldte sig og lovede at læse for dem en dag i hans stue. Kapelmester Neumann gav os en Qvartet af Beethoven. Hans frue havde flettet en stor Laurbærkrans. Hr. Geibel bad dem alle mindes at her var en mand, som vistnok hver skyldte flere glade timer, ikke blot børnenes men de ældres eventyrdigter og nu bragte hans lille datter H.C. Andersen krandsen, og de forskellige landes folk applauderede på det hjerteligste, at de vare enige deri. Nu blev spillet Phantasier over Faust, derpå danset; lidt over
elleve gik HCA i seng.

1870: Juleaften i København
H.C. Andersen er i København og er endnu dinglebenet, men dog bedre da jeg gik ud. Talt med Theodor derom, han vilde mene at HCA gik til fruentimmer i smug mere end min alder tåler, hvor urigtigt dømt! — Bragt de nye illustrerede eventyr til den lille Anna Meldahl. Fik blomster i potte fra Fru Melchior og en særdeles smuk forårsbuket med visitkort fra den bortrejste Fru Poulsen og hendes datter. Middag klokken 6 hos Henriques; Sneen faldt i den sidste time så stærk at den gik mig over kaloskerne og jeg måtte låne hos Henriques tørre strømper. Efter middagen julebord. Jeg fik en kinesisk æske og en bog opsprætter. Klokken 9 gik HCA hjem til sin varme stue og sidder nu ensom juleaften Fra Scudder i New York det først på dansk skrevne brev, at han havde modtaget Lykke Peer.
1871: Juleaften i København
H.C. Andersen er i København. Generalprøve Klokken 12 på Bournonvilles ny Ballet, HCA sad i første etage med Berner.  — Jeg besøgte derpå Fru Melchior og Eduard Collin. Fik Brev fra Boston, fra ham som sendte HCA fotografi af Retschs tegning. Middag hos Henriques, HCA fik på Julebord fra Anna en lille udskåret opsats og en krukke, fra Marie en pennevisker i form af en rød papaver. Lidt over 7 gik Andersen derfra, Fru Koch havde indbudt mig til Juletræ på den Tid, men vejen var lang, der kom ingen sporvogn, jeg var træt og gik så hjem. Et glas i udskåret træ med friske duftende liljekonvaller og violer stod paa mit bord som julehilsen fra Fru Madsen født Lumby, som med sin mand bor her i huset på fjerde sal. Der lå fra Grevinde Holstein  et i ruslæder indbundet album. HCA havde det ret hyggelig, denne ensomme juleaften, kun engang i Berlin, da han ikke fik indbydelse fra Jenny Lind  har jeg været alene juleaften.
1872: Juleaften i København
H.C. Andersen er i København. Mildt solskinsvejr og hans briller er forsvundet. Han søgte og søgte sammen med de andre. Blev aldeles nervøs og heftig. Klokken 1 ½ kom Fru Melchior med sin vogn. HCA havde svært ved at trække vejret. Fru Melchior blev for at ordne nogle juleoverraskelser for ham. Fru Lund kørte med Andersen og han fik ikke sin plaid med. Hun vendte den lodne side af pelsen ud og han fik den isnende kolde klædes ind ad. Pelsen nåede ham ikke om brystet, han frøs og havde ikke åndedræt.

Christian kørte som altid galt og forlængede hjemvejen, jeg var aldeles ødelagt. Nu kom Fru Melchior, med samme replik til HCA, som hele morgenen blev gentaget, føl dog i Deres lommer, der er vist Brillerne! — da blev H.C. Andersen rasende og råbte 11000 Gange jeg har søgt der.

Professor Hornemann blev vred over dette udbrud og sagde at HCA teede mig som et Barn og at hvis han ikke tog ikke sammen gik de alle bort fra mig, så kunne jeg bære mig ad som jeg vilde. Andersen søgte ind i sit Soveværelse, kogte og kæmpede inden i. Da kom han igen var han kærlig og deltagende og han fik lettelse i gråd. Fru Melchior var mageløs kærlig og god. Et termometer fra Johanne var sat udenfor Andersens vindue, Stuerne blev godt luftet ud.

Klokken 7 kom Hr og Fru Melchior. Et juletræ blev tændt til Andersen med lys, flag og nips. Han fik et mikroskop af Moritz Melchior. Papir og brevmærker af Hartmann og frue. William Bloch var her med en rosengren i blomster og et fint venushår derom. H.C. Andersen forærede Frøken Hallager noget tøj til 16 ȋ som Fru
Melchior købte. Den lille Thora fik af ham en æske med tinsager, Fru Melchior gav også hende og Frøken Hallager gaver. HCA gav pigen 9 ȋ, og frøken Buch sit fotografi-portræt. Lille Gottlieb Collin, den ældste af Hjalmars sønner, som dagligt kommer at se til Andersen, spurgte HCA i går om hans juletræ og hvad han helst ønskede at få, han svarede: et teater. Det vil blive dyrt, sagde HCA. Ja det vil blive dyrt! sagde han, derfor får jeg heller ingen. Nu havde Andersen fået Fru Melchior til at købe et til ham, det kostede kun 5 ȋ. Han var lykkelig. — Det var i grunden en smuk juleaften, den jeg slet ikke ventede. Brev fra Frøken Raasløff i Dresden, Hägg er der i denne jul.

1873: Juleaften i København
H.C. Andersen er i København og i morgenstunden dejligt solskin men der på let tøsne som gik over i regn. Mens Andersen sad og vaskede sine fødder kom frøken Gjede med julehilsen og smukke blomster, hvori der var duftende Violer. Han så hende ikke. Forærede frøknerne Ballin en julegave, som var den nye udgave af "Eventyr og Historier" (6 hæfter), sendte samme smukt indbundet til Fru Melchior og et lignende pragt eksemplar, ledsaget af Brev, til Grevinde Wanda Danneskjold. Andersen fik selv rigeligt med eksemplarer fra Reitzel. Eckardt bragte Andersen en urtepotte med duftende violer, Hartmann og Frue kom med en slags palmetræ i potte. Besøg af Scharf. Besøg af Dr. Hornemann. Andersen blev overrasket ved at se Oksen der kom ud fra hospitalet og var gået hjem. HCA indbød ham at være hos sig i aften. — Gav sin bydreng 1 Rdlr i jule- og nytårsgave og pigen fik 2 Rdlr.

Til aften kom Fru Melchior og uden han anede det og pyntede et smukt Julebord til ham i den forreste stue med en mængde blomster og grønt, to astrallamper lyste, en del presenter; Fru Melchior havde betænkt student Oksen og lagt på bordet til ham "Dagen og Natten" (i Biskuit) af Thorvaldsen. Andersen forærede ham den nye udgave af de samlede Eventyr. Straks da Fru Melchior åbnede døren ind til stuen blev HCA så overrasket og bevæget at han brast i gråd. Han fik flere aftenbesøg, Henriques, Morits Melchior, Villiam Bloch, Etatsråd Collin og Jonas Collin. Aftenen var rolig fornøjelig. Oksen så billeder, vi talte, spiste så kager og drak portvin til. Han udtalte hvor smuk og fornøjelig denne juleaften var gået.

1874: Juleaften i København
H.C. Andersen er i København og der er frostluft, lidt solskin. Købt sine eventyr til julegave for Professor Hornemann. Besøg af Frøken Melchior, Robert og Fernanda Henriques. Brev fra frøken Heinke i Berlin og der med et fotograferet portræt, efter een af Albrecht Dürers håndtegninger.

Andersen blev hentet til Melchiors Kl 4 til Middag, der skulle være juletræ Kl 9½. Det blev ham for sent og han kørte hjem Kl 8 ledsaget af Hr Moritz Melchior selv. I hans stue brændte lampe og fire lys. Frøknerne havde dækket julebord og foræret ham blomster i potter, der var desuden flere smågaver fra Melchiors. Fruen havde således givet ham en stor udskåret træramme Kongen og Dronningens Portræt. Fra Frøken Bjering lå muffediser og skrivetøj, Moses Melchior og søster havde sendt HCA tre flasker udmærket portvin. Der lå brev fra Etatsråd Meldahl at intet af hans foretagender havde mødt så stor Interesse som Indsamlingen til H.C. Andersens statue. Af Melchior erfarede Andersen, at Grev Moltke-Hvitfeldt på Glorup straks havde sendt 100 Rdlr til Monumentet, altså betalt for 400 portioner eller personer. Jeg blev oppe til Kl 12½.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk