H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Miniature af billedet Maleri af Køge rådhus fra ca. 1850

 

 

H.C. Andersen og Køge

 

H.C. Andersen og Kjøge      Se mere !

 

Hvad skrev H.C. Andersen på ruden i "Norske Løve" i 1836 "O Gud i Kjøge !" eller "O Gud! O Gud! i Kjøge!"  ?  

 

                     Kilde: "Dansk Center for Byhistorie

 

 

Hvor ligger byen eller området ?

Køge Kommune ligger ca. 40 km syd for København ud til Køge Bugt . Køge Kommune består af områderne Køge Nord (Ølby og Ølsemagle), Køge By, Ll. Skensved, Lellinge, Algestrup, Herfølge og Hastrup. Der bor ca. 39 000 indbyggere i kommunen . Køge er en gammel middelalderby der er meget velbevaret bl.a. findes det ældst fungerende Rådhus fra ca. 1552 og det ældst daterede bindingsværkshus fra 1527 i  Køge.

 

 

Hvad skrev H.C. Andersen om  Køge og området ved Køge Bugt ?

Der er flere kilder til dette bl.a. hans dagbøger, diverse breve samt eventyret " Under Piletræet ". Desuden har H.C. Andersen nævnt Kjøge og Kjøgehøns i sit sidste digt fra 6 juli 1875.  Nedenfor bruges et uddrag og henvisning til disse kilder.

H.C. Andersen rejste den 1.juni 1836 fra København til Næstved på sin sommerferierejse. Han opholdt sig i Næstved fra den 2 - 7 juni 1836  Senere gik turen til Sorø og Slagelse og videre til Odense og Lykkesholm. H.C. Andersen var tilbage i København den 18. august 1836.

 Dagbogen fra den 1. juni 1836.

"Den tørste Juni 1836. Fra Kjøbenhavn. - Det var Skjær Sommer, ja den skjar rigtignok, Vinden gik til Marv og Been. Egnen mager og ludslidt, Kjøgebugt væltede Skum fra det Blaae Dyb ind hvor Stranden spilte med spansk Grønt. ( Baron Gyldenkrone og Mine Guldberg) ( Hotellet udenfor Kjøge, med den blinde Kone og Drengen, som sang) at see Kjøgehøns, kommer vist af, tænkte jeg. At i gammel Tid, da Galgen stod udenfor Kjøbenhavn ved Kalleboestrand, kom de, som hængtes, saa høit op at de maatte »see Kjøgehøns.« ( Det kunde være en Characteer egent, at ville derivere Alt. ) ( Frøken Valentin fra Laalland, piquant) Tyven. I Rønnede, Træk over Alt. Nu blev Egnen mere interessant. { Schneider fra Theatret). Eensomme Hytter paa øde hede Toppe. Veirmøllen kastede lange Vingeslag, ( ved Kjøge gik Een med to Vinger) Ussel halsbrækkende Vei. Rundtom paa hele Touren, var Alt grønt, men jeg syntes at det kun var Øienforblindelse, det syntes Sommer, men denne var slet ikke, min Forstand, Følelse og hele Tilværen sagde: det er Vinter, det føler  Du jo gjennem dine to Frakker og din Sloprok. Kjøgebugt syntes opfyldt med hvide Svaner, det skummede og brummede."  


Breve fra H.C. Andersen:

I et brev til Signe Læssøe  dateret Lykkesholm den 3. Juli 1836 skriver H.C. Andersen bl.a.:

Til Signe Læssøe                            Lykkesholm den 3 Juli 1836.

"....Tiden er imidlertid løbet og jeg er løbet med. Først gik Touren over Kjøge, hvor der jo paa Væggen, efter en af Hverdagshistorierne skal staae: O Gud! O Gud, i Kjøge! jeg kunde ikke finde det og for at Andre, ikke ligesom jeg skulde søge forgjæves, saa skrev jeg det der, og nu staaer det meget læseligt...".


 På sin rejse fra København til Gisselfeld hos enkegrevinde Henriette Danneskiold-Samsøe passerer H.C. Andersen i en slem blæst Køge Bugt og Køge og han bemærker:

Dagbogen fra den 30. juni 1842.

"... Strandet Skib ved Kjøge..."


H.C.Andersen er på togrejse i Frankrig og er på vej fra Nîmes over Montepiller til Cette.

Dagbogen fra den 2. juli 1846.

"...og jeg var Klokken 11½ i Cette, vi kjørte langs Havet, der saae ud som i Nærheden af Kjøge; tog ind i Le souche...."


Kjøge nævnes desuden mange gange i eventyret "Under piletræet" 

grafisk gengivelse af manuskriptside

Udsnit af originalmanuskript.

H. C. Andersen: Eventyr 59: Under Piletræet. (1853)

(Originalmanuskript til Under Piletræet)

 

 

H.C. Andersens sidste digt 6. juli 1875

 

Rolighed d. 6te Juli 1875

 

I foraaret i Kjøge til lille Charlotte

 

En lill Lærke kvidrende kom,

Hen over Kjøge den sang:

I Hønsegaarden en Høne løb om

Den sagde: "Nei hør dog engang!

Den bilder sig ind efter eget Skjøn

At ingen sligt hørte og saae,

Just jeg kan Klukke og Triller slaa

Og saa er jeg en af de Kjøgehøns

Man han lave Suppe paa."

Findes der andre oplysninger om H.C. Andersens besøg på stedet ?

H.C. Andersen i Køge - 1. juni 1836

Ved en overnatning i gæstgiveriet Norske Løve, ledte H.C. Andersen forgæves efter en vinduesrude, hvori der var indridset "O Gud, O Gud i Kjøge", hvorefter han selv indridsede ordene. Begge ruder er nu på Køge museum.

Se også Køge Byhistoriske Arkiv

 


Miniature af billedet Køge rådhus fra 1500-tallet, set  fra Bygaardsstræde

 

Hvilke links findes på nettet der er relevante.

Køge Kommune

Dansk Center for Byhistorie

Køge Byhistoriske Arkiv

 

Kilde: "Dansk Center for Byhistorie"

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk