H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Odense Rådhus

 og

H.C. Andersen

Mindetavlerne på Odense Rådhus

 

 Da Odense Rådhus blev udvidet i årene frem til 1955, fik arkitekt Bent Helweg-Møller byrådet med på den ide, at besøgende på rådhuset skulle erindres om nogle af fortidens kendte odenseanere ved indretningen af en mindevæg,

 

I første række havde Helweg-Møller tænkt på navneplader for borgmestre, rådmænd og andre fremtrædende Odenseborgere, der op igennem tiderne har haft betydning for byens liv og trivsel". En lang række Odenseborgere blev foreslået, og heraf valgte man så 25 ud.

 

 På 1. sals balkon i rådhushallen er den fremskudte væg ud for byrådssalen derfor indrettet som mindevæg for kendte mænd og kvinder, der har haft betydning for Odense fra middelalderen og op gennem tiderne.

 

  I forbindelse med byjubilæet i 1988 fandt Odense Byråd det passende, at der blev hængt flere mindetavler op. Arene var gået, Odense Kommune var ved kommunesammenlægningen i 1970 blevet betydeligt større. Resultatet blev, at der på Odenses 1000-års jubilæumsdag den 18. marts 1988 blev afsløret 11 nye mindetavler.

 

Der er ophængt mindetavler over følgende personer:

 

M.P. Allerup, H.C. Andersen, Oluf Nielsen, Jens Benzon, Claus Berg, Lorenz Bierfreund, Karen Brahe, H.A. Brendekilde, Friedrich Buchwald, Christine, Dronning af Danmark. Hans Nielsen Chulenbrun, H.V. Clausen, Thorvald Ellegaard, Didrik Fuiren, Gisico, N.J. Haustrup, Christian Iversen, Thomas Kingo, Knud den Hellige, G. Koch, Christen Kold, Morten Koch, H.C. Lumbye, Carl Nielsen, Wilhelm Petersen, Rasmus Rask, Thomas Brodersen, Otte Knudsen Seeblad, Ambrosius Stub, Thomas B. Thrige, C.F. Tietgen. I. Vilh. Werner, Jacob Winsløw, H. Øllgaard, Emil Aarestrup.

 

Kilde: Folder "Mindetravlerne på Odense Rådhus" af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen Stadsarkivet .


Læs mere om  H.C. Andersen som æresborger i Odense

 

   

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk