H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersens Hus 6. september 2002

 

OMBYGNINGEN AF H.C. ANDERSENS  HUS

På kulturnatten den 6 september 202 var vi med rundvisning for at se hvordan det gik med ombygningen af H.C. Andersens Hus. Museumsinspektør Ejnar Askgaard og afdelingschef Claus Koch viste rundt og fortalte om projektet. Der blev omdelt en pjece der fortæller nærmere om ombygningen. Generelt så er det meningen at udstillingen i H.C. Andersens tid skal gøre mere levende og bl.a fortælle om datidens samfund med mere indbydende.

Tanken er at hjertet af museet Mindehallen består og at betonvæggene i museets nye afdeling fjernes og at udstillingen vil foregå rundt om Mindehallen . H.C.Andersens  livsforløb illustreres som et ur hvor viser bevæger sig. Den gamle bygning ud mod Ramsherred bevares og er i øvrigt fredet, som en del af udstillingen , men i en anden form end i dag. Den del af bygningerne der vender ud mod Bangs Boder er ikke fredet , hvilket er interessant , da det er her i det fjerneste rum H.C. Andersen er født . H.C. Andersen manuskripter, tegninger, klip m.m. digitaliseres og lægges ud til fri afbenyttelse på Internettet, så Andersen kan blive udbredt over hele verden.

Det er ikke muligt p.g.a. pladsmangel at udstille dem alle, derfor vil de blive lagt ud på Internettet. Halvdel af museet var spærret af p.g.a. ombygningen og det fortaltes at håndværkerne var foran tidsplanen .

 
Museumsinspektør Ejnar Askgaard Afdelingschef Claus Koch

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk