H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Palstrup Herregård ved Rødkærsbro

 

 

 

H.C.Andersens ophold på Palstrup i 1859

 

I 1859 var H.C.Andersen fra 2.sept. - 6. sept. i Viborg på Asmildkloster. Den 6. sept. rejste han fra Asmildkloster til Palstrup. H.C.Andersen boede på Palstrup et par dage fra 6.sept. til  8. september hvor han rejste videre til Silkeborg.
 

H.C. Andersens dagbog: onsdag 7. september 1859

 

Koldt Veir; inat græd Huusholderskens Barn,  tidlig paa Morgenen lød Madklokken, Folkene kom i Træskoene, stor Støien. Klokken halv 3 kjørt over til Provsten Bendixen, der er Student med mig, Konen Søster til Forpagteren paa Børglum, til Middag var Fru Sporon og von Brachel der var meget hjerteligt, jeg læste; Klokken 9 kjørte Hjalmar hjem til det fugtige Palstrup; hvor Mogens Munk har boet.

 

Lidt historie om Palstrup

Hovedbygningen, der er fredet i klasse B er opført i perioden 1722-36 af Major Janus Friedenreich paa et meget stort dobbelt voldsted fra 17. århundrede. Den er bygget af røde mursten i to etager med en midterkvist. I nyere tid er to sidefløje blevet bygget i stedet for to i det 18. århundrede nedrevne. Gården er omgivet af grave og ved broen over graven står fire sandstensløver fra 1656. Ejer i 2001 Ole Philipsen

Højbjerg Sogn, Lysgaard Herred. Areal 400 ha, hvoraf skov 200; Hartkorn 30 

Palstrups første kendte ejer er Tvilum Kloster. Tilhørte den Las Braad og 1574 Frans Dyre. 1571 solgte dennes enke den til Ove Juul. Blandt de senere adelige ejere var righovmester Joachim Gersdorff og Corfitz Ulfeld, efter hvem kongen overtog den 1663, men straks derefter solgte den til Mogens Friis. 1672 solgte Otte Pogwisch Palstrup til amtsmand Peder Charisius, hvis svigersøn Baron Marselis til Marselisborg i 1697 solgte den til apoteker Daniel Friedenreich. Den tilhørte nu dennes slægt indtil den i 1780 solgtes til hospitalsforstander J.P. Hygom. Derefter fulgte en lang række ejerskifter og i perioden 1780-1871 blev Palstrup solgt 11 gange indtil den i 1871 købtes af hofjægermester J. Ræder. Denne beholdt herregården Palstrup indtil 1906, da den solgtes til læge V.E. Schejerup for 202500 kr. I 1918 købtes ejendommen af et konsortium, der snart solgte den til grosserer Lang for 600000 kr. Samme år købtes den af grosserer C.J. Kampmann, efter hvis død i 1937 sønnen overtog den. Grosserer Kampmann tilkøbte gården Ravnholt og Rotterdam  skov. Ejer siden 2001 Ole Philipsen.

Hovedbygningen, der er fredet i klasse B er opført i perioden 1722-36 af Major Janus Friedenreich paa et mægtigt voldsted fra 17. århundrede. Den er bygget af røde mursten i to etager med en midterkvist. I nyere tid er to sidefløje blevet bygget i stedet for to i det 18. århundrede nedrevne.

 

Gården er omgivet af grave og ved broen over graven står fire sandstensløver med våbenskjolde fra 1656. Ejer i 2001 Ole Philipsen

Kilde: Vore Herregaarde af Therkel Mathiassen 1943

 

 


Det ældre Palstrup i Jylland

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk