H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Det nye H.C. Andersens Hus Nr. 3

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

Hvad betyder det for museets gæster?

Ombygningen indledes i april 2002 og slutter i 2004. H.C. Andersens Hus holdes åbent i hele ombygnings­perioden. Dog vil museet selvfølgelig være præget af heftig aktivitet, og ombygningen finder sted etapevis, således at gæsterne løbende vil kunne tage nye områ­der i brug.

l løbet af ombygningsperioden skal alle museumsgenstandene ud af museet og gennemgå en konservering, så vi kan sikre, at de skrøbelige papirer kan holde i mange år endnu. Derfor vil en række af de velkendte klenodier i perioder flytte til konservatorer­nes værksteder.

 

 Det nye H.C. Andersens Hus

Når det nye museum står færdigt vil gæsterne indled­ningsvis blive hensat til H.C. Andersens tid og det ver­densbillede, som havde så stor indflydelse på hans eventyr. Historien om H.C. Andersens liv tematiseres, så gæsten kan gå på opdagelse i hans univers.

For­midlingen sker ved hjælp af museets store samling af originale genstande, men også ved hjælp af moderne formidlingsteknik. Udstillingerne skal imponere, fascinere og kalde på smilet og gerne få en lille tåre frem i øjenkrogen. Ganske som det følelsesregister, H.C. Andersen selv tager i anvendelse. 

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk