H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Præstø og H.C. Andersen

Christinelunds historie:

H.C. Andersen har opholdt flere gange på Christinelund ved Præstø på Sjælland i perioden 1851-65. Huset blev bygget af arkitekt Ferdinand Meldahl til Christine og Henrik Stampe i 1854.

Christinelund har en stærk historisk baggrund og har hørt under Stampenborg Gods. Christinelund har gennem tiderne, med sin inspirerende atmosfære, tiltrukket mange skabende personligheder som bl.a. H.C Andersen, P.C Skovgaard, Ingemann, Oehlenschlæger. Det lille smukke gods ligger naturskønt med sin egen park, ud til skov og tæt ved Præstø Fjord . Skibinge By, Skibinge .

Ejendommen har i en periode været kursusejendom , men er i 2002 indrettet til opholds- og undervisningssted for 12 – 18 børn.


H.C. Andersen har i sine dagbøger omtalt Præstø herunder ophold på Christinelund og andre herregårde.


Dagbogen 24 maj 1851

"24 Mai. Sov i Nat meget lidt, var tidlig oppe og altfor tidlig paa Jernbane, herud kom Fru Drevsen, Viggo og Gottlieb; -Jeg havde bestilt Plads i Taastrup fik Nummer eet og var sammen med Candidat Liebe og en flink Skipper fra Karebeksminde der foer paa Engeland. Han lignede lidt afdøde Carl Bagger. I Rønnede tog jeg Extrapost og i Solskin og kold stærk Blæst kjørte jeg forbi Nysøe, hvor jeg ikke har været siden Thorvaldsen levede her, gjennem Præstø til Christinelund. Kudsken vilde have kjørt mig et andet Sted hen, til Christinelyst. Jonna tog glad og hjertelig mod mig; siden kom Henrik der var kjærlig og opmærksom. En stor Hund Balam maatte jeg gjøre Bekjendtskab med; vi gik lidt i Skoven, der er frisk udsprungen, men det er koldt. Da jeg  nu til aften kom i Seng var jeg to Gange oppe for at rede Sengen om" ­"

Dagbogen 25 maj 1851

 

"25 Mai. Søndag, sov urolig. Koldt Veir, spadseret, faaet en Rose af Jonna. -Tog efter Indbydelse med Henrik og Jonna over til Nysø. Baronessen der var meget net; vi spiiste Krebsesuppe, saae Thorvaldsens Atellier, hans Værelse &, jeg har ikke været her siden han levede, det var ganske underligt at komme her. Janina og Elisa bad mig meget om at læse af »1 Sverrig« som var der; jeg læste og gamle Baron var meget opfyldt. (I Formiddags paa Christinelund har jeg ogsaa læst  og Henrik var saa grebet over Poesiens Californien og Tro og Videnskaben,)........"

 

Dagbogen 27 maj 1851

 "27 Mai. I Nat Klokken 2 vaagnede jeg ved Banken, jeg  troede det var Vinduesskaaderne der lukkedes op, men da jeg saae at Klokken ikke var mere tænkte jeg det var Balam ( Samson) der slog med Halen, jeg gik ud, men han laae ikke paa Gangen, efter Løfte, jeg blev ærgerlig derover. I Dag hører jeg det er ham, han har ligget uden for og slaaet med  Halen paa Døren. Koldt Veir. -Barberen fra Præstøe kom herud og jeg blev da en elig reen paa Hagen. Kjørt med Henrik hen til Holger, Dagmar var med, en ret livlig Pige, med Sands for Naturen. Elise er hos Holger i hans Gaard, vi to sad sammen paa Turen til store Hestehave der ligger  paa Pynten af Jungshoved, ud mod Præstøebugt. -Vi kjørte gjennem Skoven af snevre Skovveie, hvor hvor bredsporede  Vogn hældede idelig. Jeg gik ned og stak Fingeren i det salte Vand, Havet var speilglat. Da vi kom tilbage rettede Elise an. Holger udbragte min Skaal: »Danmarks store Digter«, Henrik hvidskede ham Noget i Øret. Præsten Thestrup kom, jeg læste og havde saa en stor Disput med Elise om »Tro og Videnskab«, Præsten hældede til mig; Elisa ganske orthodox. Kjørte tidlig hjem. Jomfru Brammer spøttet Blod i stærk Grad, saa Doctor Frost maatte hentes fra Præstø -Jeg fik Balam udenfor Døren, neppe vilde jeg sove, saa styrtede Noget inde i Havestuen, jeg tændte Lys, stod op, idet jeg  troede at Hunden væltede noget, han var der ikke. Jonnas Sybord var faldet om."

Dagbogen 29 maj 1851

"29 Mai. Koldt, Blæst. Christihimmelfartsdag. Efter Bordet kjørte Henrik os uden om Præstø, ved Veirmøllen hiin  Side blev den ene Hest lidt sky, jeg meget ængstelig, vi kjørte over Vadestedet hjem og ind i vor egen smukke Bøgeskov og der over Græs og Stubbe, Stier og ubanet Vei ned til Engen, et stort Fartøi fra Finland laae strandet paa Feddet. -Om Aftenen kom gamle Baron med Æbler. I Seng efter  Klokken 11. Skrev i Dag Visen til Stellas Bryllup."

 


 Præstø nævnes i  H. C. Andersen Eventyret "Lille Tuk" fra1847


 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk