H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Rolighed

 

Familien Melchiors landsted "Rolighed, hvor H.C.Andersen døde den 4. august 1875. H.C.Andersens værelser lå på 1. sal ved tårnbygningen. Fotografierne er optaget af husfaderen Moritz Melchiors lillebror , den berømte amatørfotograf Israel B. Melchior.

 

 

 

 

Dedikationsdigt i Nye Eventyr og Historier, 3. Række, 2. Samling (udkom 23. nov. 1872).

 

 

Rolighed


Det gamle Kjøbenhavn groer over Volden,
Det kneiser ungt ud mod de aabne Søer,
Hvor „Rosenvænget“ naaer til Øresund,
Og Konstner-Navne lyse ud i Verden.

Her trives Roserne. Det vilde Viinløv
Udfolder Efteraarets Farvepragt,
Mens bag Kastanietræer og Hyld og Popler
Et Hjem sig løfter, minderigt fra Fortid.
Her Sangen lød: „Eleonora Ulfeldt,“
Her Tænkeren sad under Poppelpilen
Og lyttede til Aanden i Naturen.

Det Hjem er nu et lille „Rosenborg,“
Med Taarn og med Altaner ud mod Sundet,
Hvor Malmø og Landskrona sees i Solskin
Og Tycho Brahes Ø og Gyldenlund.
I Karavane Skibe gaae forbi,
Slig Svaneflok, saa stor, kun sees i Sundet.

Naar saa i Aftnen Himlens Stjerner blinke,
Og Fyret fra „Trekroner“ lyser vidt om,
Hvert Fartøi ude tænder sin Lanterne,
Troer man at see et festbelyst Venedig,
En svømmende, illumineret By.
Dog skjønnest er her inden fire Vægge,
I Gjestfrihedens lykkelige Hjem.

Johannes Ewald sang udødeligt
Rungsteds Lyksalighed. O, havde han
I vor Tid levet og i dette Hjem,
I dette Hjertelag, hos disse Venner,
Han havde sjunget da en deilig Sang
30 Om „Rolighed“ og Rosenvængets Roser.

Mit Hjem i Hjemmet, hvor bag Hyldens Hang
Mit Liv fik Solskin og min Harpe Klang,
Dig bringer jeg taknemlig, glad min Sang!
 

 

 

 

 

  

 

  

 

Fra Rolighed

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk