H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

Livet i barndomshjemmet i Munkemøllestræde

Ved H.C. Andersens barndomsliv i hjemmet i Munkemøllestræde nr. 3, hvorhen hans forældre flyttede, da han var et halvt år gammel (Note1) , skal her ikke dvæles. Han selv har skildret det med så levende farver, at denne første del af hans livs eventyr med interesse og deltagelse vil kunne læses atter og atter. Det går med hans som med så mange andre fremragende mænds autobiografier f. .. Madvigs, at fortællingen om deres barndom i grunden er det bedste i dem. Endnu spiller det kære ”jeg” og dets anerkendelse eller i Andersens sprog ”erkendelse” ikke den rolle som på livets senere stadier.
Det lille hus i strædet, som Andersen selv oplevede at se forhøjet med en etage, er for få år siden yderligere bleven prydet med en af nutidens store, såkaldte flotte butiksruder – godt, at han ikke også fik det at se. NB: Se nedenfor

Billederne er indsat efterfølgende

Munkemøllestræde. H.C. Andersens Barndomshjem 1924. Kilde: Odense Bys Museer. Munkemøllestræde. H.C. Andersens Barndomshjem 2008. Kilde: Lars Bjørnsten 2008

     Her døde friskomager Hans Andersen den 26. april 1816 kun 33 år gammel, og blev den 30 april begravet på St. Knuds Kirkegård (Note 2). Da skifteretten den 18. maj indfandt sig fandtes det” at der aldeles intet blive at arve og at indboet næppe var tilstrækkeligt til kreditorernes tilfredsstillelse, hvorfor det ikke toges i betænkning efter enkens forlangende at overdrage hende boets ubetydelige ejendele imod, at hun er skifteretten ansvarlig for den gæld, som heftede på boet, og betaler dets skifteomkostninger,”

 

Note1: Fyens Avis 1867 Nr. 287

Note 2: Odense St. Knuds Kirkebog.

Note generelt: Ovenstående er uddrag af en omskrivning "Om Hans Christian Andersens Slægt" Af Gustav Ludvig Wad. Odense Hempelske Boghandels Forlag Fyens Stiftsbogtrykkeri (Dreyer) 1905. Oversigt over hele indholdet

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk