H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

VisitOdense

 

 

Model af H.C. Andersens barndomshjemmet set på The Book Loft i H.C. Andersens Museum Solvang i U.S. A.

Model af H.C. Andersens Barndomshjem i Munkemøllestræde i Odense
Set på Bogloftet - The Book Loft i H.C. Andersens Museum Solvang i U.S. A. Historien bag tilblivelsen af dette modelhus kommer senere.

     Foto: Helga George

H.C. Andersens Barndomshjem i Munkemøllestræde i Odense

               Foto: 2008                              Foto:1900     Træsnit: 1868

Billedet til venstre er H.C. Andersens barndomshjem, som det så ud i 2008: Billedet øverst til højre - et ældre fotografi af H.C. Andersens barndomshjem, som det så ud ca. 1900 efter ombygning og indretning til møbelhandel. Billedet nederst til højre er et Træsnit med gengivelse af H.C. Andersens barndomshjem. forsynet med påskriften "Hr. Grosserer W. Petersen i Odense en hjertelig Hilsen fra H.C. Andersen! (1868). W. Petersen var en af initiativtagerne til H.C. Andersens udnævnelse til æresborger i Odense 1867.

Foto: Lars Bjørnsten

 

 

 

Copyright © 2002-2011   www.visithcandersen.dk   Lars Bjørnsten Odense Denmark