H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersens tre spanske dramaer

 

H.C. Andersens tre spanske dramaer "Skilles og mødes", 1836; "Maurerpigen" 1840; og "Da Spanierne var her" fra 1865 med Andersens dedikation til komponisten J.P.C. Hartmann..

H.C. Andersens barndomserindringer om bl.a. spanierne kan bl.a. læses i Mit livs eventyr kapitel 1, men erindringerne om spaniernes og flugt fra Odense og Danmark kom også til udtryk i digterens to dramatiske arbejder "Skilles og mødes" fra 1836 og "Da Spanierne var her" fra 1865.

"Da Spanierne var her". Originalt romantisk Lystspil i tre Acter af H.C. Andersen. Kjøbenhavn. C.A. Reitzels Forlag 1865.

Det kongelige Theaters Repertoire. No. 76. Skilles og mødes. Priis: 28 Skilling. Kjøbenhavn. Faaes i Schubothes Boghandling paa Børsen Nr. 9, samt hos Billet-Cassereren i Theatrets Forhal 1836.
Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter af H.C. Andersen. Musiken af Secretair Hartman, R. af D. Kjøbenhavn. Trykt Bianco Lunos Bogtrykkeri 1840.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk