H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Hyldestdigt til Bertel Thorvaldsen i anledning af hans hjemkomst i 1838

 

Mel: Jeg ønsker mig en yndig Viv!

 

October bliver man Student,

At sige, naar man staar sin Prøve,

Kan Græsk og Romersk exellent,

Samt Archimedes Kunst udøve;

Fortælle snildt hvad Klio skrev -

Alt har vi skikkeligt forklaret,

Men Du fik stoltest Borgerbrev,

Thi Du i Marmor svared'.

 

Du blev Student, og Du kan troe,

Just i October maa det være.

Du hugged' Dig igjennem jo,

Saa Talemaaden kom til Ære.

 "Hvad giver op Du af Homer?"

Blev spurgt, og man jo vented' Blade:

Da formed' Du til Liv i Leer

Den hele Iliade.

 

Det Sprog, Praxiteles har talt,

Det talte Du, som ingen Anden,

Hvad Flaccus har i Toner malt,

Du plastisk gav, Du fatted' Manden.

Du dristig Skjønhedscirclen slog,

Beregned' alle Former nøie,

Og i Historien Du tog

Jo Klio selv den høie.

 

Man spurgte Dig i Christendom,

Og Du lod Stenen for Dig tale;

See Christus i vort Tempel kom,

Med Kraft og Mildhed at husvale.

Svar gav Du i Astronomie,

Saa selv Copernicus gjenleved' ;

Dit Marmor-Ord er Poesie,

Slig Stiil har Du os skrevet

 

Dansk og Latin med Marmor-Ord,

Du talte, saa det Døde leved'.

De bleve hørt i Syd og Nord,

Stolt Danmarks Moderhjerte bæved'.

Den yngste kreds Du om Dig seer,

Hvert Øie er en Glædens Kjerte.

Hvo elsker og beundrer meer,

End just det unge Hjerte!

 

                         H.C. Andersen

Såfremt intet er angivet er  foto af Lars Bjørnsten Odense

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk