H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersen tegning lavet under rejse i Italien 1833

 

H.C. Andersen tegning:

 

"Thorvaldsens Huus i via Sistina i Rom."

Via Sistina, Rom, Italien.

19 oktober 1833

Links:

Thorvaldsens Hus i Rom 2002

Thorvaldsens Museum i København

Bertel Thorvaldsen

Danske kunstnere i Rom

Danske kunstnere i Rom. Maleri 1837

Information: Søg / Search for  information:

 

1) Odense Bys Museer

2) Søgetekst / Free text search

3) Text: "Thorvaldsens Huus i via Sistina i Rom."

Kilder: Odense Bys Museer
Historie: Thorvaldsen har fået en plads opkaldt efter sig : Piazza Thorvaldsen . Se mere fra pladsen
H.C. Andersen skriver : 

H.C.Andersen skriver i "Mit Livs Eventyr" bl.a.  om sit møde med Bertel Thorvaldsen i Rom i 1833.

....." Her i Rom var det saaledes, at jeg først lærte at kjende Thorvaldsen. Da jeg som Dreng 1819 kom til Kjøbenhavn, var Thorvaldsen just der; det var hans første Hjemkomst efter den Tid, han som fattig Kunstner drog bort ; vi mødte hinanden paa Gaden; jeg vidste, at det var en for Kunsten betydelig Mand; jeg betragtede ham, hilsede, og han gik forbi, men vendte pludselig om, kom hen til mig og sagde: »Hvor har jeg seet Dem før? Jeg synes, at vi To skulle kjende hinanden!« og jeg svarede da: »Nei, vi kjende slet ikke hinanden!« Jeg fortalte ham nu her i Rom denne Historie, og han smilede, trykkede min Haand og sagde: »Ja, jeg har maattet kunne mærke det paa mig dengang, at vi skulde blive Venner!« Hvad der i hans Dom over »Agnete« glædede mig, var hans Yttring: »det er fra Skoven og Søen derhjemme!« Da han en Dag mærkede, hvor bedrøvet jeg var, tog han mig om Halsen, kyssede mig og bad mig samle Mod, og da jeg fortalte om det Smædedigt, der sendtes mig i Paris "......

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk