H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

Skælskør – købstadsidyl, herregårde og guldalder - landskab

H.C. Andersen elskede det sydvestlige hjørne af Sjælland, hvor han ofte besøgte herregårdene Espe, Basnæs, Borreby og Holsteinborg. De ligger som perler på en snor langs nutidens Margueriterute. Holsteinborg, hvor Danmarks første juletræ blev tændt i 1808, besøgte han så ofte, at han havde egen lejlighed på slottet. Hans stuer og slotskirken kan beses på de særlige H.C. Andersen ture. Skælskør nævnes første gang i Valdemar d. II.s Jordebog i 1231 som "Skælfiskør", hvor "Skælfisk" betyder musling og "Ør" en gruset strandbred. Muslingen er siden 1500-tallet indgået i byvåbnet. Byen var i middelalderen det vigtigste overfartssted til Fyn. Den havde 2 klostre; ved udgravninger i Algade fandt man for nylig det enestående "Skælskør Krucifiks" fra det gamle Vor Frue Kloster.

Byen udviklede sig til en vigtig handelsplads med livlig skibsfart og store købmandsgårde. I 1800-tallet kom driftige håndværkere og købmænd til byen, og med dem industrialiseringen, som stadig præger byen. Den hyggelige bymidte ned mod havnen fremstår dog stadig som en sjællandsk købstadsidyl, uden store ændringer fra H.C. Andersens tid.

I sommeren 1857 havde Andersen igen været på Basnæs. Året før havde han været på Holsteinborg for første gang. "Her er meget smukt på Holsteinborg. Stranden når lige op under vinduerne og øerne udenfor er smukt skovbegroede. Uden for på vandet ligger i hundredvis af vilde svaner der synger morgen og aften", skrev han til vennen Ingemann i Sorø. Egnens naturskønhed og fred går igen i mange af de historier og digte, Andersen skrev ud fra sine oplevelser her.

 Den kendteste er nok fortællingen om Valdemar Daa og hans døtre. I skikkelse af Vinden beskriver digteren Valdemars dårskab, som resulterer i, at familien må gå fra hus og hjem. "Så var det just majdags aften" sagde Vinden, "jeg kom vester fra, havde set skibe kvase i på Vestjyllands Kyst, jaget over heden og den grønne kyst, hen over Fyens land og kom nu over Storebælt, hæsende og blæsende. Da lagde jeg mig til ro ved Sjællands kyst, nær ved Borreby Gaard, hvor endnu Skoven stod med herlige ege". Inden længe skulle Andersen rejse igen. Fra Basnæs til Hamburg over Kiel, med dampskib fra Korsør. Han gjorde sig så mange bekymringer over rejsevejret, at han blev helt skizofren af det: "Sovet daarlig inat; Fløien paa Taarnet ideligt jamret; det blæser meget haardt, Søen skumhvid; oppe Klokken 6; har ikke stor Lyst til at reise i det Veir. Fru Scavenius foreslaaer mig at blive, jeg vil see Veiret an til Klokken 8, da maa jeg tage Beslutning. Jeg blev, men fortrød det; jeg havde en ganske egen Fornemmelse, det var som jeg var blevet en Doppeltgjænger, min Tanke var afsted, her gik min anden Deel. Alt Tøi pakket ind, jeg lyttede efter stormen, løb i Taarnet for at see hvorledes Søen »viiste Tænder«, og tænkte mig derude, var saa fraværende her. Jeg satte mig til at reenskrive paa det sidste Eventyr, jeg gjorte det heldigt, men fik Hovedpine".

H.C. Andersen elskede Skælskør, herregårdene og landskabet omkring byen. Som en berømt Skælskørborger, forfatteren Otto Gelsted, udtrykte det: "Der er to steder i verden, hvor det er værd at leve. Det er i mit elskede Grækenland og i Skælskør." Skælskør har stadig sine smukke omgivelser, en lang kystlinie og børnevenlige strande »Og paa Horizonten Solen synkerned saa luerød, Den sit vilde Flamme-Hjerte lægger nu i Bølgens Skjød. Vindens kjøle, milde Luftning tørrer atter Blomstens Kind, Høstfolk gaae nu hjem fra Marken, synge høit med muntert Sind«

Die Herrensitze Espe, Basnæs, Borreby und Holsteinborg bei Skælskør waren die bevorzugten Aufenthaltsorte von H.C. Andersen. Auf Holsteinborg hatte er eine eigene Wohnung, die man heute noch besuchen kann.

The manors Espe, Basnæs, Borreby and Holsteinborg near Skælskør were among Hans Christian Andersen’s favourite places of sojourn. At Holsteinsborg he had his own apartment, which is still open for visitors.

Denne tekst er et uddrag af brochuren ”I H.C. Andersens fodspor – på Sjælland og Møn”. Udgivet i 2005.

Velkommen til H.C. Andersen Land!

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk