H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

Sorø – på besøg i de store ånders rige

 "En travetur på 2 mile - det er det hele", nynnede den ranglede herre, som havde sat sig for at spadsere til Absalons by. Det høje, venlige menneske gjorde sig umage for ikke at se kluntet eller klodset ud, når han dér spadserede. Fodgængeren var H.C Andersen. Digter, forfatter og eventyrer. Kendt i hele kongeriget og i det meste af Europa. I dag var han glad, for han havde en lille ferie hos digteren Ingemann og dennes hustru foran sig. De næste dage skulle han rigtigt nyde livet i Sorø og på Akademiet. Tænke og være fri, tale poesi med disse vidunderlige mennesker. Andersen elskede skovene og søerne omkring byen, og det hændte ikke så sjældent, at der blev sejlet – helt til "Parnasset" på den anden side af Sorø Sø. Ingemann var ikke hjemme, så Andersen besluttede sig for at besøge den smukke klosterkirke.

Det meste af vinteren havde han arbejdet hjemme i hovedstaden, uden tanke for tid og sted. Ofte havde han ønsket, at Sorø lå på hjørnet af Nyhavn. Nu var han lige vendt hjem fra en af sine udlandsrejser. "Den 18. August i Dresden, den 26. august i Sorø, meine Herren!" konstaterede Andersen for sig selv, medens han begav sig hen mod kirken.

Andersen havde medbragt "Isjomfruen". Han ville vide hvad Ingemann syntes om den. Han var spændt som et barn. "Vi glæder os også til at se Dem her i Sorø, hvor der kan både digtes og tales om meget I ro og under dette gulv", mumlede han og kom til at tænkte på Margrethe I, som Roskildebispen havde bortført fra denne kirke og nedlagt i Roskilde i stedet.

 Andersen og Ingemann sad længe den aften og disputerede om alt fra drømme, åbenbaringer og syner til livets bekommelighed i det hele taget. Den københavnske eventyrforfatter læste sin "Isjomfruen" højt; bemærkningerne fra Ingemann fik ham til at skrive slutningen om. Andersen elskede besøgene i Sorø, og skrev senere:

"Ingemann fortalte saa livligt, jeg elskede disse Mennesker, og vort venskab er voxet i Aarene, næsten hver Sommer har jeg siden været der en velkommen Gjæst og følt at der gives Mennesker i hvis Omgang man ligesom bliver bedre. Som et dejligt Eventyr forekom mig hans Liv i Sorø…"

Ingemanns Hus på Akademigrunden kan stadig beses, ligesom en række af Andersens andre besøgsmål i byen. Det gamle Sorø er så velbevaret, at det er let at fantasere sig tilbage til Andersens tid. sammenlagt har H.C. Andersen tilbragt mere end et halvt år af sit liv i Sorø.

 Denne tekst er et uddrag af brochuren ”I H.C. Andersens fodspor – på Sjælland og Møn”. Udgivet i 2005.

Velkommen til H.C. Andersen Land!

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk