H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Folkeeventyret "De elleve Svaner"

og

Eventyret "De vilde Svaner"

 

Danske Folkeeventyr. Samlede af M. Winther. Første Samling. Kjøbenhavn 1823. I denne udgave stod folkeeventyret ”De elleve Svaner” for første gang .

Danske
Folkeeventyr.
________

Samlede

af
M. Winther.

________
 

Første Samling

________
 

Kjøbenhavn, 1823.
 

Paa den Wahlske Boghandlings Forlag
Trykt hos Boas Brünnich,
Kongelig Boghoftrykker.

 

 

Eventyret om de elleve svaner er et folkeeventyr, der kan spores tilbage til 1800-tallets Provence. H. C. Andersen har ganske givet hørt eventyret som barn i Odense. I Odense blev eventyret i sin danske form for første gang nedfældet af Mathias Winther i 1823.

I folkeeventyret trues den jordiske magt af sortekunsten, men forbandelsen har ikke magt over – og ophæves af - det ædle sind. Det ædle sind demonstreres ved det slidsomme og uegennyttig arbejde og i lidelsen. Da H.C. Andersen i 1838 skriver ”De vilde svaner” benyttede han sig af  Winthers optegnelser, men ændrede eventyrets moralske sigte. H.C. Andersen fokuserede i stedet på den kristne bekendelse, som han motiverede gennem et psykologisk portræt af prinsessen Elisa. Hendes navn betyder ”Den, der ærer Gud. 

Teksten til folkeeventyret om de elleve svaner stammer fra Mathias Winthers samling Danske Folkeeventyr fra 1823.  Det vides ikke om H.C. Andersen har hørt dette folkeeventyr i sin barndom i Odense. Men i et brev til digtervennen B.S. Ingemann i Sorø, dateret 5. oktober 1838 skriver H.C. Andersen: "Læs i Mathias Winthers Eventyr det om "de vilde Svaner", og siig, om det er godt eller slet omdigtet hos mig".

H.C. Andersen

Førstetrykket af "De vilde svaner" i Eventyr fortalte for Børn, 1837

I B.S. Ingemanns brev fra  9. oktober 1838 fremgår det, at Ingemann roser Andersens fremstilling af de elleve svaner og det at han har udeladt mange grimme og forslidte træk og i stedet tilføjet eventyret mange selvopfundne nydelige træk. Endvidere skriver han at gamle, kendte sagn og eventyr unægtelig kan vinde en del hos læserne ved blot at blive omskrevet med en poetisk pen, men når de ikke er aldeles genfødte i en ny form som f. eks en romance eller et dramatisk eventyr, så bliver det bare en ny forbedret og udsmykket udgave. Ideen får blot en ny forklædning, men ikke en ny skabning. Ingemann skriver også at han foretrækker Andersens egne opfindelser som f. eks de to eventyr “Gåseurten” og “Den standhaftige Tinsoldat”. Ingemann skriver desuden, at de livsglade stemninger må man helst vælge, når man skriver eventyr for børn. At H.C. Andersen er sårbar overfor kritik frem går i slutningen af brevet, hvor Ingemann skriver at Andersen ikke skal blive deprimeret af p.g.a hans opposition og at enhver åndelig modstand skulle kunne give livsstrømmen hos H.C. Andersen mere kraft.

 

Mathias Winther (1795-1834)

Mathias Winther (1795-1834) havde et kort og omskifteligt liv som militærlæge, kirurg, folkemindesamler, bibliotekar og forfatter samt udgiver af bl.a. det satiriske blad Raketten (1831-33). Han blev i 1832 dømt som tremarksmand og til fængsel på vand og brød. Han var født på Gammellund i Vissenbjerg Sogn på Fyn af fattige forældre. Havde især sit virke i Odense. Hans bog, Danske Folkeeventyr, er den første bogudgivelse af danske folkeeventyr overhovedet.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk