H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

i Weimar

Weimar med storhertugslottet

ca. 1840

 

 

 

Andersen rejste til Tyskland i sommeren 1844 og besøgte arvestorhertug Carl Alexander af Sachsen, Weimar og Eisenach. Weimar var residensstad for overhertugen og i øvrigt hjemby for Goethe og Schiller.

Andersen besøgte hertugfamilien på slottet Belvere. Storhertug Carl Friedrich og storhertuginde Maria Pavlovna talte varmt om København og om Andersen. Mens Andersen opholdte sig i Weimar var der udflugter til slottet Ettersburg, hvor der var tradition for jagt og store litterære og intellektuelle møder og diskussioner for  kultureliten i Tyskland og de tilstødende lande.

 

Arvestorhertug

Carl Alexander

af Sachsen, Weimar og Eisenach

(1818-1901)

 

 

Andersen kom meget på jagtslottet i perioden 1844-52. På Ettersburg , som lå nordvest for Weimar mødte Andersen arvestorhertug Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach og hans hustru Prinsesse Sophie af Nederlandene. Andersen så sin store chance for at få etableret en god kontakt til det tyske kulturliv via kontakten til Weimar og benyttede bevist opholdene i Ettersburg og Weimar til at blive kendt og få oplæst sine eventyr. Andersen vurderede, at via kontakten til Weimar så kunne der skabes mange kontakter til andre kulturelle og litterære metropoler i Europa.

  

 

Efter sit ophold i Weimar var der en tæt brevskrivning mellem Andersens og Carl Alexander frem til 1874. Dog var der på grund af de slesvigske krige i 1848 og 1864, hvor arvestorhertugen holdt med Danmarks fjender stilstand i korrespondancen,  Den blev genoptaget kort før Andersens død. Denne korrespondance udviklede sig hen over tiden til  et ”kærligt venskab”, hvor sjæleliv og åndsliv var  vigtige faktorer.

H.C.Andersen blev i 1848 udnævnt til ridder "Vom Weissen Falken" 1. klasse fra Storhertugen af Weimar 1848

 

 

Buksbomblade plukket i Weimar ved Goethes ynglingsbænk 23. august 1832.

Skænket H.C. Andersen af ungdomsvennen Otto Müller i 1832

 

Se også:

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk