H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H. C.  Andersens kammer og kapellet på Nørre Wosborg

 

H.C. Andersens kammer

Nørre Vosborg

H.C. Andersen boede i rummet ved vinduet i stueetagen i bygningen til venstre. H.C. Andersen havde indsigt i  hvem der kom besøg, da hans kammer lå tæt ved porten ind til selve gårdspladsen.

Herinde bag vinduet boede HCA

Udsigten fra H.C. Andersens kammer mod øst og den stenbrolagte adgangsvej.

Her ses vestenden af Gyldenstjernes hus. Enden af huset udgjorde Gyldenstjernes kapel. Det hedder at i 1697 måtte Husbyræsten strides med "den onde" om dragonoberst Schwanwedes sjæl. Præsten vandt og Schwanhede og hustru Christense Dykre hviler i Ulfborg Kirke, hvor hans kårde hænger. I 1752 blev kapellet nedlagt på Ulfborg-præstens forlangende efter en gudstjeneste, som blev afbrudt af en kalkunhøne på æg under prædikestolen.

Her under det blomstrende Hyldetræ
Vi sidde mod Vinden deiligt i Læ
Og see over Buske og Træers Top
Smukt Nørre Vosborg løfte sig op
Med Taarn og med Gavl, som i gamle Dage,

Og gjennem vor Tanke Minderne drage

Om Bugge og Podebusk - til Peder Tang,

Sært Tankerne svulme og blive til Sang.

Se mere om denne tavle her !

I dette kammer boede H.C. Andersen i baggrunden vers, som blev anbragt i haven. se nærmere herom ovenfor. Teltet som H.C. Andersen slog op under sit første besøg ved Vesterhavet står i hans kammer.

I kammeret med kaminen overnattede H.C. Andersen på Nørre Wosborg og bemærkede i et brev til B. S. Ingemann, at den hvide dame ikke forstyrrede " måske fordi hun ved, jeg lider spøg, men ikke spøgeri"

Sammen med næste rum der ses på fotoet udgør de Gyldenstjernes kapel. Kapellet blev nedlagt i 1752. Rummet ved siden af kaldes kabinettet og her hænger bl.a. en kopi af de papirklip, som H.C. Andersen klippede på Nørre Wosborg.
 

Teltet som H.C. Andersen slog op under sit første besøg ved Vesterhavet står i hans kammer. Teltet som H.C. Andersen slog op under sit første besøg ved Vesterhavet står i hans kammer.
I kammeret var der en solid kamin, H.C. Andersen frøs meget under sit besøg på Wosborg. Rist under kaminen

Møbler som er anbragt rummet idag 2003 . Det vides ikke om disse møbler også har stået der da H.C. Andersen boede i kammeret i 1859.

Møbler som er anbragt rummet idag 2003 . Det vides ikke om disse møbler også har stået der da H.C. Andersen boede i kammeret i 1859.
 

Nærbillede af teltet. Nærbillede af teltet.
Kabinettet  

Kabinettet er stuen ved siden af H.C. Andersens kammer . Denne stue udgjorde sammen med hca's kammer Gyldenstjernes Kapel, der blev nedlagt 1752 Silhuetter eller papirklip klippet af H.C. Andersen under hans besøg på Nørre Wosborg. Se mere om disse her.

Kaminen i kabinettet Kopi af silhuetter eller papirklip klippet af H.C. Andersen under hans besøg på Nørre Wosborg. Se mere om disse her.

Kabinettet havde vindue mod gårdspladsen

Kabinettet

Nærbillede af udsmykning på kaminen. Nærbillede af udsmykning på sofa.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk