H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

H.C. Andersen sagde:
 • at alle kunstnere hører til een nation: Åndens

 • at den, der elsker musik, må også have et åbent og godt hjerte

 • at ideer kommer ligesom kyllinger, den ene oven på den anden

 • at poesiens lampe er og bliver altid det menneskelige hjerte

 • at taknemmeligheden er hjertets hukommelse

 • at højt over skyen står jeg her, men hjertet må bekende, jeg var dog himlen mere nær, dengang jeg var hos hende.

 • at alt i verden er underkastet naturlove, således også digteren. Hans berømthed afhænger ikke af hans værkers fortrinlighed, men af hans fædrelands størrelse. Denne og hans egen storhed multipliceres med hinanden, og fædrelandet er altid en tier

 • at hvo, der vil sætte hus efter hver mands sind han bygger et hus i vejr og vind.

 • at alle sande genier har meget fængelige hjerter

   

  Kilde: Papirklipfrise Odense Bys Museer

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk