H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersens dagligdag

 

 

Dagligdagens småbeskæftigelser

Om de urolige drømme, han led under, bevirkede, at han stod forholdsvis tidligt op, ved jeg ikke. Når han var i København galt det i almindelighed hans morgenvandring Studenterforeningen, hvor han viste en mærkværdig force til i stor fart at løbe aviserne igennem og få det væsentligste ud af dem. Den samme evne havde han over for bøger. Kun politik læste han aldrig noget om, den interesserede ham aldeles ikke.

Sin formiddag tilbragte han dels på gaderne eller på visitter, dels hjemme, hvor han så fik tiden til at gå med mangfoldige uvæsentlige småbeskæftigelser, hvis han da ikke skrev sine utallige breve.

 

"Vesterbrogade i København med udsigt over godsbaneterrænet" 1875. Ukendt kunstner:

 

 

Gæstfriheden

Han nægtede sig vist så godt som aldrig hjemme for nogen og var lige venlig mod den rigeste og fattigste, mod den højt udviklede og ganske naive, som besøgte ham.

Arrogance var han ganske fri for, og hans varme hjerte åbnede sig mod den mindste venlighed. Han kunne more sig med at sidde ved sit vindue og beskue færdslen på gaden. Altid oplevede han noget, fordi han besad åndens fine iagttagelsesevne.

 

Lysten til store selskaber

Da han boede i Tordenskjoldsgade nr. 17 på første sal, fandt han værelserne der for små. "Thi skøndt jeg er født og opvoxet i smaa Stuer" sagde han, vil jeg dog helst bo i Sale.

Her er jo alligevel godt til at sidde og digte, men ikke til at gøre store Selskaber, og det kunde jeg nok have Lyst til".

På et af de billeder "Illustreret Tidende" gengiver i dag sidder han ved vinduet i sin bolig i Nyhavn, Charlottenborg siden, hvor han tilbragte sine sidste år i København samme sted, hvor Carl Bernhard havde boet.

 

I den forreste stue, en slag entre', havde han indrettet sig "en have", og midt imellem blomsterne stod Jenny Linds og hans byster lige over for hinanden, hendes med laurbærkrans om hovedet.

Artiklen er skrevet af Nicolai Bøgh se nærmere her!

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk